SLV med nytt e-læringskurs

- Vi lanserer nå et e-læringskurs om reklameregelverket i industrien, som er et godt supplement til LMIs kurs, sier Christel Nyhus i Statens Legemiddelverk (SLV).

Publisert 3. mai 2019
SLV-jentene
LANSERING: Fra venstre: Christel Nyhus og Marthe Amundsen lanserer i disse dager SLVs første e-læringskurs for alle som jobber i legemiddelindustrien.

E-læringskurset består av ni moduler som tar for seg forskjellige tema. I hver modul finnes det en kort video, på rundt tre minutter, og deretter en oppgavedel. Kurset går over en fem ukers periode, og er gratis.

– Målgruppen for kurset er alle som jobber i legemiddelindustrien. Ved å øke grunnforståelsen så øker man også kvaliteten på riktig bruk av reklame. Kurset vil gi en generell innføring i reklameregelverket. Det er et komplisert regelverk, men gjennom kurset vil man få noe knagger å henge informasjonen på. Vi har brukt mye tid på å gjøre ting forståelig og interessant, og føler at vi har lykkes med det, sier Nyhus.

Sammen med tre kollegaer i legemiddelverket har Nyhus jobbet intenst med å få e-læringskurset på plass det siste halve året. Nå er kurset opp og går, og tilbakemeldingene så langt har vært veldig gode.

– Det tar en del tid å trekke ut essensen i regelverket, så vi har jobbet mye med det vi har valgt ut. Vi har forsøkt å få en rød tråd i kurset, og har så langt fått tilbakemeldinger om at vi har klart å få det til. Vi har også fått tilbakemeldinger om at kurset er pedagogisk, inspirerende og at det innholdsmessig treffer veldig godt, forteller Nyhus.

Et godt supplement

I fjor høst lanserte LMI et e-læringskurs for å øke kvaliteten på reklame fra industrien. SLVs kurs står ikke som konkurrent til dette kurset, men heller som et supplement, påpeker Marthe Amundsen som også har jobbet med utviklingen av SLVs e-læringskurs.

– Vårt kurs er mer på generell basis, og hjelper til med å få en grunnforståelse, mens LMIs kurs går mer i dybden på temaet. Begge kursene er nyttige på hver sin måte, og overlapper ikke hverandre. Jeg vil si at SLVs kurs er et godt supplement til LMIs kurs, sier Amundsen.

Lars Alnæs, seinorrådgiver i LMI, er positiv til at også SLV nå lanserer et e-læringskurs om reklameregler i legemiddelindustrien.

– Det er veldig positivt at SLV nå lanserer sitt e-læringskurs. Kurset til SLV er generelt og tar utgangspunkt i det offentlige regelverket. LMIs e-læringskurs, som ble oppdatert relativt nylig, og som svært mange i bransjen må ta, er et mer spesifikt opplæringskurs som tar utgangspunkt i LMIs Bransjeregler. Disse kursene utfyller hverandre på en fin måte og jeg tenker det er positivt dersom flest mulig i bransjen også tar SLVs kurs, sier Alnæs.

Ny kommunikasjonsform

For SLV er det første gang at de tar i bruk e-læringskurs.

– For oss er dette en helt ny kommunikasjonsform. Det er veldig spennende, og gir mange nye muligheter. Blant annet er vi absolutt åpne for å legge til flere tema og moduler, om det er et ønske og behov for det. Vi kan gjøre endringer underveis og bygge ut kurset etter ønske, forteller Nyhus.

Når man melder seg på kurset så har man tilgang til plattformen i seks måneder, og ved fullført kurs mottar man et deltakerbevis.

– For påmelding så kan man sende en mail til reklamekurs@legemiddelverket.no, sier Nyhus.