Positivt i revidert statsbudsjett

Vaksineberedskap og håndtering av mangelsituasjoner er to positive nyheter i Regjeringens forslag til revidert statsbudsjett.

Publisert 14. mai 2019

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til vaksiner med 12,2 millioner kroner, til innkjøp av koppevaksine.

Dette er noe de vil gjøre etter en vurdering av risiko for bioterrorisme med kopper, samt en vurdering av beredskapsnivået.

SENIORRÅDGIVER: Erling Ulltveit.

– Det er positivt med denne tankegangen. Det er fornuftig å bygge beredskapslagre av vaksiner generelt, og forutseende med denne bevilgningen spesielt, sier seniorrådgiver Erling Ulltveit i LMI.

Mangelsituasjonen er også problematisert, og Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til SLV med 4 millioner kroner, for å håndtere økt saksmengde.

– Det er viktig for oss å ha et godt samarbeid med myndighetene om å håndtere mangler, og derfor bra at Legemiddelverket styrkes, sier Ulltveit.

Det varsles også å overføre flere legemidler fra folketrygden til de regionale helseforetakene i årene 2020-2022. De skriver i sitt forslag: «Det kan være aktuelt å overføre finansieringsansvaret for legemidler til intravenøs behandling av infeksjoner og ved parenteral ernæring, legemidler som brukes ved komplikasjoner ved nyresvikt, tromboseprofylakse ved kirurgi og transplantasjonsmedisin. I tillegg kan opprydding i terapiområder som ALS, jernoverskudd og immunglobuliner være aktuelt. En nærmere konkretisering av legemidler og beløp som skal overføres vil fremgå av budsjettfremleggene det enkelte år.»

Her kan du lese hele forslaget til revidert statsbudsjett. Budsjettkapitlene til Helse- og omsorgsdepartementet er fra s. 98-110.