ASCO dag 2: Om innovasjoner vs tilgang

LMI er på plass under verdens største kreftkongress, ASCO i Chicago. I dag ble Karita Bekkemellem, og flere av våre medlemsselskaper, intervjuet av Dagens Medisin.

Publisert 1. juni 2019

OPPTAK DMtv: Jonas Einarsson og Karita Bekkemellem intervjues av Markus Moe i Dagens Medisin.
PHOTOSHOOT: Alle i sendingen fotograferes av Lasse Moe i Dagens Medisin: Jonas Einarsson, Oluf Dimitri Røe, Karita Bekkemellem og Odd Terje Brustugun.

Her kan du se innslaget på Dagens Medisin.