Vi må få en balanse mellom innovasjon og tilgang

Persontilpasset medisin handler om små pasientgrupper. Det handler om å vite nettopp hvilke pasienter som vil ha nytte av behandlingen, skriver Karita Bekkemellem i Dagens Medisin.

Publisert 3. juni 2019

Det er fantastisk å være til stede under verdens største kreftkongress, ASCO, og høre nyheter som etter hvert kan bli viktig for våre pasienter.

Vi hører om studier som viser lang overlevelsestid. Det snakkes om kurer. Og i den andre enden av skalaen er det studier som viser kortere forlengelse av livet. Men de er også viktige.

Det argumenteres ofte med at «de nye og kostbare legemidlene gir kun noen få måneders ekstra levetid». Men jeg er opptatt av at disse månedene kan ha uendelig mye å si, både for pasient og pårørende. Og nye legemidler kan også gjøre livskvaliteten god de ekstra månedene.

Les bloggposten på Dagensmedisin.no:

Vi må få en balanse mellom innovasjon og tilgang