Hvordan blir krefttilbudet ved sykehusene i Oslo de neste 5-15 årene?

Forberedelsene til nytt Radiumhospital er godt i gang. I 2018 startet vi med å bygge om og flytte flere enheter og ansatte internt i byggene for å kunne sikre en forsvarlig drift gjennom byggeperioden, skriver...

Publisert 17. juni 2019