Apotek og grossister bruker mer tid og ressurser på legemiddelmangel

Apotek 1 har styrket bemanningen og har et eget «mangelteam». På Apotekforeningens temaseminar om legemiddelmangel fortalte Kristin Fodstad at de daglig jobber for å unngå at pasientene får unødige opphold i legemiddelbehandlingen, skriver Apotekforeningen.

Publisert 20. juni 2019