Felleskatalogen holdt innlegg om samarbeid med SLV på internasjonalt møte

Møtet ble arrangert av EFPIA, Medicines for Europe og AESGP, og handlet om produktinformasjon.

Publisert 3. juli 2019
MØTE: Administrerende direktør i Felleskatalogen, Bente Cecilie By Jansen deltok på et møte om produktinformasjon i Brussel i forrige uke.

Administrerende direktør i Felleskatalogen, Bente Cecilie By Jansen holdt et innlegg om deres samarbeid med SLV.

By Jansen holdt innlegg under parolen nasjonale initiativer, hvor også Sverige og Belgia hadde egne presentasjoner. Der snakket hun blant annet om samarbeidet mellom Felleskatalogen og Statens Legemiddelverk (SLV).

– Gruppen var opptatt av å høre hvordan land som Sverige, Norge og Belgia jobber med strukturert produktinformasjon. Det ble stilt spørsmål om rettigheter til struktur og database, og hvem som har det legale ansvaret for informasjonen, meddeler By Jansen fra møtet som fant sted i Brussel fredag 28. juni.

Møter og prosjekter

De to aktørene, Felleskatalogen og SLV, samarbeider om sikkerhetsinformasjon på områder som informasjon om mangler, opplæringsmateriell, varsel og kjære helsepersonell-brev i app og på nett hos Felleskatalogens sider. På møtet fortalte By Jansen om det lange og gode samarbeidet mellom Felleskatalogen og SLV, med regelmessige møter og pågående prosjekter.

– Det ble kommentert på møtet at vi tillegger en merverdi til den strukturerte informasjonen, med slik som instruksjonsfilmer og opplæringsmateriell, som går utover de planer som foreligger fra EMAs side. Det er også en viss bekymring for at man skal ende opp med flere titalls nasjonale systemer, sier By Jansen.