Dette skjer i Arendal i dag

LMI har to spennende møter i Arendal i dag, i samarbeid med flere aktører; ett om helsenæringen og ett om INSPIRE. Den røde tråden i dag er offentlig-privat samarbeid, forteller Karita Bekkemellem.

Publisert 14. august 2019