HUNT og LMI etablerer arbeidsgruppe om bruk av helsedata

Et spennende møte hos HUNT resulterte i spesifikke samarbeidsprosjekter og etableringen av en arbeidsgruppe som skal konkretisere bruken av helsedata.

Publisert 10. september 2019

Arbeidsgruppen skal ledes av Christian Jonasson ved HUNT og inkludere medlemmer fra både LMI og HUNT.

— Det er gjennom slike samarbeid vi kan gå fra overordnet politikk til konkrete tiltak. Helsedata og biobanker har i årevis blitt trukket frem som en av største fordeler når vi snakker om grunnlag for innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren. Da er slike offentlig-private samarbeid, som vi har blitt enige om her, et viktig steg på veien til en bærekraftig helsenæring.

— Dette kan bli brukermanualen for hvordan vi skal jobbe for å skape trygghet og tillitt rundt bruken av helsedata, sa Karita Bekkemellem da hun oppsummerte møtet.

Verdier gjennom kunnskap

HUNT er et forskningsprosjekt som omfatter innsamling og lagring av helseopplysninger og biologisk materiale fra innbyggere i Trøndelag. Over 144.00 trøndere har deltatt siden oppstarten i 1984. Målet er å legge til rette for forskning som kan bidra til ny og bedre kunnskap om folkehelse.

— Personlig brenner jeg noe vanvittig for mer forskning og utvikling i Norge. Gjennom økt kunnskap kan vi skape flere verdier. Det HUNT gjør her, kan avgjøre om vi tiltrekker oss flere kliniske studier, ja til og med at vi får flere produksjonsbedrifter i Norge.

Samarbeid: Karita Bekkemellem understreket behovet for tillit og samarbeid rundt bruken av helsedata.

— Det er ikke tvil om at vi som samfunn må finne nye løsninger. Vi må endre bestemmelser og lovgivning, for dagens systemer gir begrensinger som gjør at de store legemiddelselskapene velger å legge studier til våre naboland. Men for å finne disse løsningene, så må vi også bygge tillit og trygghet og det gjøres nettopp gjennom samarbeid som dette. Vi er alle avhengig av å levere trygge løsninger til politikerne våre, sa Bekkemellem.

— Vi ønsker industrisamarbeid

Tilstede for å snakke om bruken av helsedata i Arbeiderpartiets helse- og næringspolitikk var Ingvild Kjerkol. Som lokalpolitiker i Nord Trøndelag har hun vært meget delaktig og involvert i HUNT-prosjektet (Se video).

—  I helsenæringsmeldingen, som vi i opposisjonen ba om, blir det adressert flere viktige poenger. Både behov for endring i kultur om samarbeid med private aktører og om å legge til rette for bruk av helsedata. Vi sitter på store mengder med helsedata i Norge, men med en uklar tilnærming til hvordan vi skal utnytte det.

— Vi ønsker mer industrisamarbeid. Det er viktig for å få til næringsutvikling på dette feltet, men da er vi avhengig av konkrete kjøreregler. Det at industrien og det offentlige kan møtes på denne måten som her i dag, gir de beste strukturene for videre samarbeid. Jeg tror noen aktører bare må begynne og utfordre myndighetene på hva som skal til for at industrien og helsetjenester skal kunne samarbeide enda tettere, sånn at det kommer pasienter og myndigheter til gode, samt gir bedriftsmuligheter, sa Kjerkol.