Se hele Fremtidens kliniske studier-møtet her

Maiken Engelstad i HOD, Cathrine Lofthus i Helse Sør-Øst, Karita Bekkemellem i LMI og professor Steinar Aamdal var blant dem som holdt innlegg under møtet om kliniske studier.

Publisert 1. oktober 2019

Torsdag 26. september på Rikshospitalet arrangerte LMI, Helse Sør-Øst, Oslo Universitetssykehus og Inven2 et møte som tok for seg fremtidens kliniske studier.

Møtet ble ledet av Ole Kristian Hjelstuen, administrerende direktør i Inven2, og du kan se det i sin helhet her:

Dette var programmet for dagen:

Fra Helse- og omsorg21 til dagens landskap for kliniske studier – hvor går veien videre?

– Maiken Engelstad, Avdelingsdirektør Helse- og omsorgsdepartementet

Kulturendring for samarbeid med næringsliv siste årene – hva har vært viktig og hva vil være viktig videre? 

– Karita Bekkemellem, Adm dir LMI 

– Cathrine Lofthus, Adm dir Helse Sør-Øst RHF

Les også: – Vi har mulighet til å bygge noe nytt for nasjonen!

Kliniske studier: Kritiske suksessfaktorer for kliniske studier i sykehuset, visjoner for fremtiden og konkrete tiltak for å nå visjonene.

– Steinar Aamdal, Professor Emeritus UIO, Sr Medical Advisor Ultimovacs

– Heidi Glosli, Overlege Klinisk forskningspost barn, OUS

Fremtidens kliniske studier – hvordan gjøres studier i fremtiden? 

– Epigenetikk i kliniske studier. Karl Trygve Kalleberg, cand.med, PhD. CTO i Age Labs

– Bruk av kunstig intelligens og virkelighetsdata i hjertesviktsforskning (en praktisk tilnærming). Kristina Ødegaard, Medisinsk rådgiver Novartis & Jesper Ravn, Intensivsykepleier/Seniorrådgiver Ahus

– Hvordan kan pasienter finne måter å delta i kliniske studier? Susanne Hedenstedt, Senior Clinical Site Manager, Bristol-Myers Squibb, Regional Clinical Operations Nordic

– Strategisk feasibility, nye metoder for selektering av land for kliniske studier. Margrete V. Bjurstrøm, Head of Clinical Operations, Boehringer Ingelheim.