Frokostmøte om helsedata: Helseanalyseplattformen

I frokostmøteserien om helsedata, var det tirsdag fokus på Helseanalyseplattformen og oppdateringer derifra, samt innsyn i hvordan industrien allerede bruker norske helsedata for å sikre pasienter tilgang til ny behandling.

Publisert 9. oktober 2019

– Hvis man sammenligner tall fra andre land, så ser man at Norge scorer veldig høyt på innsamling og forvaltning av helsedata, men lavt på hvor godt de blir utnyttet til forskning, sa Bjørn Holstad, prosjektleder for Helseanalyseplattformen.

Målsetting: Bjørn Holstad forteller at et mål med Helseanalyseplattformen er økt tilrettelegging for innovasjon og næringsliv.

Se video av hele møtet nederst i saken.

Holstad orienterte blant annet om utviklingen av plattformen, det nye søknadsskjemaet, samhandlingsløsningene plattformen tilbyr, samt hvilke muligheter den gir for næringslivet.

Industriens tips

Fredrik Arneberg, Access Lead, UCB Pharma, presenterte hvordan han gjennom flere roller i industrien, allerede har brukt norsk helsedata, blant annet for å bygge opp under metodevurderinger, men også i andre områder for å sikre norske pasienter tilgang til ny behandling.

– Det finnes utfordringer med de helseøkonomiske modellene som brukes i dag. Ved å bruke helsedata, kan man gjøre små endringer og bruke data for å underbygge eller skreddersy søknadene. Disse små endringene kan bety mye, fortalte han.

Neste møte i frokostmøteserien om helsedata er 6. november.

Se video av møtet her: