Er du klar for Stopptober?

Det er blitt oktober, og med det Stopptober – en 28-dagers masseoppfordring om å slutte med røyk og snus. Også i år er legemiddelindustrien med på laget.

Publisert 9. oktober 2019

Kampanjen Stopptober ble lansert av Helsedirektoratet i 2018 og gjentas nå i 2019. Alle – fra helsepersonell, kommuner, frisklivssentraler til legemiddelindustri – oppfordres til å bruke anledningen til å hjelpe de som ønsker å slutte.

Dersom man kommer gjennom 28 dager uten røyk, har man fem ganger så stor sjanse for å lykkes i å slutte for godt, ifølge Helsedirektoratet. De har blant annet fått implementert en chatterobot man kan få røykeslutt-råd og motivasjon fra i Messenger.

I tillegg kan man bruke Slutta-appen, snakke med helsepersonell eller apotek, bruke legemidler eller sjekke tilbudet på nærmeste frisklivssentral.

Stopptober har vært arrangert i England siden 2012, der mer enn 1 million har gjort et slutteforsøk i oktober disse årene. Også andre land har kopiert kampanjen, blant andre Nederland, New Zealand og Frankrike. 

LMI bidrar på sin måte, ved å spre Stopptober-budskap i sosiale medier. Også flere av våre medlemsselskaper bidrar med Stopptoberfokus. Blant annet deles det ut Stopptobermateriell fra Helsedirektoratet til fastleger, som er blant de som kan hjelpe sine pasienter med røykeslutt.

RØYKESLUTTHJELPER: Stein Arve Lønning i Bergen er blant fastlegene som setter pris på Stopptoberkampanjen og materiellet som følger med.

Les mer på helsenorge.no