Mangel på legemidler til barn

Hvordan kan man få flere legemidler til barn på det norske markedet? En arbeidsgruppe bestående av LMI, klinikere og Legemiddelverket har som mål å finne ut av dette.

Publisert 12. november 2019

Arbeidsgruppen ledes av Siri Wang, fagdirektør ved Legemiddelverket og Norges delegat i EMAs pediatriske komite, PDCO. Hun har med seg kollega Inger Heggebø. Fra LMI deltar Inge Johansen og Line Walen, og fra klinikermiljøet deltar Henrik Irgens fra Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn og Henning Høyte fra Norsk Barnelegeforening.

Under LMIs Regulatorisk høstmøte 2019 fortalte Wang om utfordringen med at både nye og gamle barneformuleringer ikke blir markedsført, og at gamle barneformuleringer avregistreres. Det er derfor utbredt at barn får legemidler som er beregnet for voksne, men der dosen deles opp. Ifølge Wang får barn under 6 år tre ganger så mange pakninger uregistrerte medisiner på resept som voksne, og 1/3 av medisiner forskrevet til barn på sykehus er ikke-markedsførte legemidler.

Pediatriforordningen, som ble vedtatt i 2006, og innført i Norge hele 10 år senere, har i Europa gitt de ønskede konsekvensene; flere nye medisiner, nye indikasjoner og nye formuleringer til barn. Men ikke i Norge. Den viktigste årsaken er at Norge er et lite marked og at barn er en liten pasientgruppe, sier Inge Johansen.

– Vi har full forståelse for den prekære situasjonen, og for at legemidler til barn etterlyses. Vi skulle ønske at situasjonen var annerledes, at industrien ikke tapte økonomisk på å ha legemidler for barn på markedet i Norge. Det vi diskuterer i arbeidsgruppen er hvordan man kan løse dette for barnepopulasjonen. Men vi i LMI har også tanker om at det vi klarer å løse her kan være en prøvestein også for andre områder med samme utfordring – altså der legemidler ikke er lansert fordi prisen er lav og markedet lite, sier Inge Johansen

I arbeidsgruppa skal barnelegene indentifisere legemidler de ønsker å få til Norge, samt legemidler de har og absolutt ikke vil miste.

– Deretter skal vi sammen se på strategier og tiltak som mer systematisk og på sikt kan legge til rette for å få barneformuleringer tilgjengelig – og eventuelt beholdt – i Norge, sier Johansen.

Les også

Trygge legemidler til barn

Ja til utvikling av legemidler til barn

Pediatriforordningen trer i kraft til høsten