Kliniske studier-entusiaster samlet i Oslo

EUs Clinical Trial Regulation og fremtiden for kliniske studier er tema når norske, svenske, danske og finske legemiddelmyndigheter og legemiddelindustri-organiasjoner har invitert til en todagers konferanse i Oslo.

Publisert 18. november 2019
FULL SAL: Monica Larsen fra LMI åpner konferansen.

Rundt 170 personer fra industri, akademia og myndigheter er samlet på Oslo Plaza i dag og i morgen, og konferansen ble åpnet av LMIs seniorrådgiver Monica Larsen.

– EUs Clinical Trial Regulation kommer til å forandre måten kliniske studier gjennomføres i Europa. Noen av fordelene vil bli en harmonisert elektronisk søknadsprosess for gjennomføring av kliniske studier, bedre samarbeid mellom – og i – EU-landene, og konsistente regler for kliniske studier i EU. Dette vil øke effektiviteten til alle studier i Europa, og gjøre Europa mer konkurransedyktig med tanke på å tiltrekke seg kliniske studier. I dag får du møte myndigheter og eksperter som skal fortelle mer om dette temaet, sa Larsen da hun åpnet konferansen i dag tidlig.

EU-forordningen trådte praktisk i kraft i oktober 2018, men med en treårig overgangsperiode.

Les mer om EUs Clinical Trial Regulation

I morgen, tirsdag, er temaet for konferansen framtidens kliniske studier. Disse vil preges av ny teknologi og bedre tilgang til helsedata.

Det er svenske Läkemedelsakademin som har holdt i arrangementet.

– Jeg må få takke Läkemedelsakademin for å ha tatt hånd om alle praktikaliteter på denne konferansen, samt programkomiteen som har satt sammen et spennende program, sa Larsen.