Høie har svart Mørland om MS-legemidler

Mørland spør Høie hvordan han vurderer tilgangen på legemidler for MS-pasienter. - Beslutningen gir pasienter tilgang til faglig likeverdige legemidler, svarer Høie.

Publisert 14. januar 2020