SLV og Sykehusinnkjøp diskuterte effektivisering på bransjeseminar

Både Legemiddelverket og Sykehusinnkjøp deltok da LMI diskuterte hvordan man kan effektivisere metodevurderinger på mandag ettermiddag.

Publisert 21. januar 2020
RASKERE TILGANG: – Det er viktig at firmaene vet hvordan de kan spille inn og påvirke til mest mulig effektiv saksbehandling, sa Line Walen om viktigheten av godt samspill for å sikre pasienter raskere tilgang til nye legemidler.

– Vi er glad for at Legemiddelverket, Sykehusinnkjøp og resten av systemet for Nye Metoder er åpne for dialog om effektivisering av metodevurderingene.

– Vi har gitt en rekke innspill om tiltak, og håper at dette vil bidra til å redusere saksbehandlingstiden slik at pasientene får raskere tilgang til nye legemidler, oppsummerte seniorrådgiver i LMI, Line Walen, etter et fullsatt møte var ferdig.

– Trenger godt samspill

Som et effektiviseringstiltak, har siden mars i 2019, ikke alle nye legemidler trengt en like omfattende metodevurdering. Nye løp som konkurranseutsetting, vurdering av relativ effekt, kostnad-nytte-vurdering og andre forenklinger har vært gjeldende.

Helseøkonomisk delutvalg i LMI ser på dette som en av de største endringene som har vært gjort innenfor systemet for Nye Metoder dette året og støtter SLV og Sykehusinnkjøp sitt arbeid med å effektivisere prosessen for metodevurderinger.

– Bransjeseminaret ga legemiddelfirmaene en mulighet til å få informasjon om prosessene for metodevurdering, og å få svar på spørsmål. Det er viktig at firmaene vet på hvilken måte de kan følge med på prosessene, og hvordan de kan spille inn og påvirke til mest mulig effektiv saksbehandling. Dette vil blant annet avhenge av godt samspill mellom hvert enkelt firma og aktørene i systemet for nye metoder, sier Walen.

Fra Legemiddelverket deltok enhetsleder Elisabeth Bryn, som har har ansvar for metodevurderingene som brukes i sykehussystemet, altså Nye metoder.

Forhandlingsleder hos Sykehusinnkjøp, Asbjørn Mack deltok på vegne av dem. Sykehusinnkjøp håndterer alle pristilbud og priser i anbud på vegne av sykehussystemet.

Audun Ohna fra legemiddelfirmaet Roche, der med ansvar for Market Access og Pris og leder av LMIs Utvalg for helseøkonomi, avsluttet med et innlegg fra industriens ståsted, før deltakere fra salen fikk anledning til å stille spørsmål.