Velkommen til Fremtidskurset – the future of pharma

Siste sjanse for påmelding til «Fremtidskurset – the future of pharma» er mandag 27 januar.

Publisert 22. januar 2020

Det er meget begrenset antall plasser igjen til heldagsarrangementet som tar imot internasjonale fremoverrettede ledere fra medlemselskapers hoved- og europeiske kontor.

Arrangementet har som mål å gi deltakere ytterligere innsikt i temaer som er aktuelle for hvordan digitale verktøy og utvikling vil påvirke måten vi kommuniserer med helsepersonell, beslutningstagere og pasienter.

Se her for ytterligere informasjon og påmelding.