Fastleger får ikke lenger bivirkningsinformasjon på papir

Fastleger får heretter viktig sikkerhetsinformasjon om et legemiddel via varsler i pasientjournalen (EPJ) og via Felleskatalogens app og nettside. – Noe vi har jobbet for lenge, sier Inge Johansen i LMI.

Publisert 5. februar 2020

Fram til nå har sikkerhetsinformasjon om et legemiddel i form av «Kjære helsepersonellbrev» og opplæringsmateriell, vært sendt som brev. Undersøkelser som Legemiddelverket har gjennomført viser at mange leger ikke leser disse og at det er vanskelig å finne tilbake til informasjonen ved behov.

Legemiddelverket, Norsk forening for allmennmedisin (NFA) og Legemiddelindustrien mener at distribusjon av sikkerhetsinformasjon via brev ikke lenger er den beste måten å nå fastleger på. Legemiddelverket gjennomfører derfor et pilotprosjekt hvor materiellet utelukkende distribueres via elektroniske kanaler – som Felleskatalogen.

FORNØYD: Seniorrådgiver Inge Johansen i LMI.

– Dette gjelder ny viktig sikkerhetsinformasjon som må ut til helsepersonell. Ideelt sett skulle vi hatt et system som når ut til alt helsepersonell, men nå starter SLV med informasjon til fastlegene. Dette er et stort og viktig skritt i riktig retning, sier seniorrådgiver Inge Johansen i LMI.

– Regulatorisk utvalg har jobbet for dette i mange år, og det er godt å se at målrettet arbeid gir avkastning selv om det av og til kan være langvarig.

Dette er et pilotprosjekt hos Legemiddelverket, og LMI vil oppfordre alle firmaer som må sende ut slike «kjære helsepersonellbrev» om å benytte seg av denne piloten. Alternativet vil være å sende dette som papir, noe som er både kostbart, en miljøbelastning, og brevet havner trolig i søpla før det blir lest.

Felleskatalogen har utviklet system for å publisere slike brev og opplæringmateriell på sine plattformer, og både LMI og SLV oppfordrer til å publisere dette på Felleskatalogen.

På SLVs sider kan du lese mer.