LMI arrangerer reklamekurs 3. juni!

Publisert 11. februar 2020

Lær mer om 2020 versjonen av regelsamlingen og markedsføring av legemidler!

3. juni arrangerer LMI nytt reklamekurs som gir en oppdatering om de nye Bransjereglene for markedsføring av legemidler.

Kurset vil omhandle regler for markedsføring av reseptpliktige legemidler og er et oppdateringskurs.

Kurset passer for: 
Markedssjefer, produktsjefer, reklameansvarlige, legemiddelkonsulenter og andre som arbeider med reklame for legemidler.

Tid: Onsdag 3. juni kl. 09:00 – 15:30
Sted: Auditoriet, Essendropsgate 3, Majorstuen, Oslo.

Av temaer kan nevnes:

  • LMIs nye bransjeregler – hva er nytt og hva er viktig?
  • Legemiddelforskriftens regler om reklame
  • Gruppeoppgaver

Det vil være forskjellige forelesere på kurset. I tillegg blir det satt sammen kollokviegrupper som skal arbeide med ulike oppgaver. Kursmateriell vil bli delt ut.

Kursavgift for medlemmer: Kr 3450,- (inkl. kursmateriell og lunsj).
Kursavgift for ikke medlemmer: Kr 6900,- (inkl. kursmateriell og lunsj).

Bindende påmelding.

Program vil bli lagt ut senere.

Faktura blir tilsendt – (husk PO nr. dersom ditt firma krever det)

Påmelding