Sjeldendagen: Håp og nye perspektiver for sjeldne diagnoser

Omtrent 30 000 nordmenn har en sjelden diagnose, og det finnes mellom 7- og 8 000 forskjellige sjeldne diagnoser på verdensbasis, mens det kun er behandlinger for omtrent fem prosent av disse.

Publisert 28. februar 2020