Legene og farmasøytene samarbeider om å KUPPe opioidepidemien

KUPP-gjengen i Tromsø reiser rundt i hele Nord-Norge for å informere legene om riktig legemiddelbruk, og legene ber dem komme tilbake. Nå står opioider på planen, skriver Farmatid.

Publisert 10. mars 2020