Radforsk-podden diskuterer Nye Metoder

Nye Metoder skal nå evalueres. Dette diskuterer Renée Tunold, leder i LMI-medlem Merck og Åslaug Helland, overlege og forskningsleder for kreftklinikken ved OUS.

Publisert 19. juni 2020

Når nye legemidler og ny diagnostikk skal innføres i Norge så skjer det gjennom et system som heter Nye metoder. Systemet skal nå evalueres og sammen med Renée Tunold som leder legemiddelfirmaet Merck i Norge, Norden og Nederland og Åslaug Helland, overlege, lungekreftspesialist og forskningsleder for kreftklinikken ved Oslo universitetssykehus diskuteres blant annet:

Hør podden her.

– De gode hensiktene med dagens system

– Hvordan dagens system ikke fungerer etter de gode hensiktene i praksis

– Hvordan dagens system bruker i snitt 2 år på å evaluere innføring av nye legemidler, kontra 67 dager i Danmark, og at svaret er nei i 50% av vurderingene

– Implikasjoner for pasienter som risikerer å dø i påvente av innføring av nye legemidler, muligheten for å kjøpe seg behandling privat og hvordan dette undergraver tilliten til det gode, offentlige helsevesenet vi har i Norge

– Implikasjoner for legemiddelfirmaene som ikke synes Norge er interresant å satse på, og at dette særlig går utover de kliniske studiene som vi ønsker de skal legge til Norge

– Hvordan et nytt system må være raskere, bruke ekspertise og basere seg på dialog mellom myndighetene og firmaene.  

Hør podden her.