AbbVie innfører flere tiltak i kampen mot diskriminering

AbbVie ga alle ansatte i selskapet en permisjonsdag fredag i forrige uke for å reflektere over rasisme og skjevheter i samfunnet.

Publisert 22. juni 2020
ABBVIE: Kirsti Nyhus, leder for AbbVie Norge.

Styreleder og administrerende direktør i AbbVie USA og Canada, Richard Gonzales, ber alle sine ansatte om å reflektere over hvordan man kan bidra til et bedre og mer inkluderende samfunn, tatt i betraktning det som skjer i USA og i hele verden etter politidrapet på George Floyd.

– Dessverre har vi sett dette mange ganger før. Ikke bare fra politibetjenter, men også fra andre i samfunnet vårt. Jeg ber dere som jobber i AbbVie, om å avvise alle former for rasisme og urettferdighet tydelig og høyt, uansett hvor og når vi ser eller opplever dem. Vi kan gjøre AbbVie til et forbilde for rettferdighet, inkludering og avvisning av skjevhet og rasisme i samfunnet, skrev Gonzales i en mail til selskapets ansatte.

For å oppnå dette innfører AbbVie flere konkrete tiltak. I tillegg til donasjoner til tiltaksgrupper, forplikter selskapet seg til en samarbeidsavtale verdt 50 millioner dollar over fem år med ideelle organisasjoner om et langsiktig program for å bringe varige og reelle endringer på samfunnsnivå for å sikre kvalitetsopplæring, jobb, helsehjelp og rettferdighet. Fredag 19. juni fikk alle ansatte i AbbVie fri fra jobb for å reflektere over endringer som må til i dagens samfunn.

Kirsti Nyhus som leder AbbVie i Norge er stolt over ansvaret selskapet nå tar i kampen mot diskriminering.

– Jeg er utrolig stolt av å jobbe i AbbVie som så tydelig tar avstand fra diskriminering på denne måten. Det at det doneres store beløp og i tillegg opprettes egne seniorstillinger som har som oppgave å arbeide mot diskriminering og rasisme viser at AbbVie har en ambisjon om å drive reell endring.

– AbbVie har 47.000 ansatte rundt omkring i verden, og hver og en av oss kan ta et standpunkt og bidra. 47.000 ambassadører for arbeid mot rasisme og urettferdighet har kraft til å gi store postive ringvirkninger, sier Nyhus.

Les også: AbbVie nummer 2 i kåringen av Norges beste arbeidsplasser