Eli Lilly har startet Covid-19-studier på mennesker

Lilly har nå startet studier på mennesker med verdens første antistoff som er designet og konstruert for å potensielt nøytralisere og muligens forebygge Covid-19-sykdom.

Publisert 23. juni 2020
Thomas Kvamme Eli Lilly
HJEMMEKONTOR: Daglig leder i Eli Lilly Norge, Thomas Kvamme, fra hjemmekontoret i Ås.

Den 1. juni ble første pasient inkludert i fase 1-studien på LY-CoV555, det ledende antistoffet fra Lilly sitt samarbeid med AbCellera.

– Forskere fra Lilly utviklet dette antistoffet kun tre måneder etter at AbCellera og the Vaccine Research Center ved the National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) identifiserte det fra en blodprøve som var tatt fra en av de første amerikanske Covid-19-pasientene som ble friske, forteller Thomas Kvamme, daglig leder i Eli Lilly Norge.

Lilly er nå i neste fase av testingen, og studerer LY-CoV555 hos pasienter med Covid-19-sykdom som ikke er innlagt på sykehus. Lilly planlegger også å studere stoffet i en forebyggende setting, med fokus på spesielt sårbare pasientpopulasjoner som historisk sett ikke er optimale kandidater for vaksiner.

– Vi starter også produksjon av denne potensielle terapien i stor skala. Hvis LY-CoV555 i nær fremtid blir en del løsningen for Covid-19 ønsker vi å være klare til å levere den til pasienter så raskt som mulig, med mål om å ha flere hundre tusen doser tilgjengelig innen utgangen av året. Lillys andre potensielle antistoffterapi, JS016, begynte også med studier på mennesker denne måneden i Kina gjennom vår partner Junshi Biosciences. Vi starter nå også opp en fase 1-studie i USA, sier Kvamme.

Lilly Norge er ikke direkte involvert i LY-CoV555-studien, de bekreftede studiestedene i denne fasen er i USA.

– Om det kommer ytterligere studiesteder i andre land er for tidlig å si noe om nå, forklarer Kvamme.

Lilly studerer også flere muligheter for å behandle og forhindre Covid-19.

– I tillegg til antistoffene våre jobber vi sammen med NIAID samt med vår egen kliniske studie på baricitinib for å studere den potensielle antiinflammatoriske effekten i behandlingen av Covid-19. Baricitinib er i Norge godkjent for behandling av revmatoid artritt. Vi studerer også ett av våre molekyl som er under utvikling for behandling av kreft for å se om dette kan hjelpe til med å bremse utviklingen av akutt lungesviktsyndrom hos Covid-pasienter med pneumoni, forteller Kvamme.

Frigir ansatte med helsefaglig bakgrunn

Det ble implementert hjemmekontor for alle de ansatte i Lilly Norge, i mars da koronakrisen brøt ut her til lands.

– Vi besluttet å stoppe all face to face-møtevirksomhet med helsepersonell. Dette fordi vi mener at hovedprioriteten til helsevesenet nå er å gi pasientene nødvendig behandling og omsorg. Vi hadde allerede gode digitale løsninger på plass som hjalp oss med å holde kontakt med helsepersonell virtuelt, og våre ansatte på Medisinsk Informasjon er til disposisjon når det dukker opp spørsmål som helsesektoren måtte ha om våre medikamenter. Vi besluttet også raskt at vi frigir de av våre ansatte med helsefaglig bakgrunn som ønsker å bidra med frivillig arbeid i helsetjenesten.

Lilly Norge har også bidratt lokalt med økonomisk støtte til Covid-19-arbeidet utført av Norges Røde Kors.

– Gode forutsetninger for å kunne respondere raskt på pandemien

Kvamme mener det er viktig å komme sammen i disse tider for å løse den globale krisen.

– Vi lever i en verden med sterkt behov for Covid-19-medisiner og -vaksiner, og med dette har bransjen vår en unik sjanse til å styrke omdømmet vårt og vise hvordan det arbeidet vi gjør hver eneste dag hjelper med å gjøre livet bedre for mennesker rundt om i verden. Samtidig som pandemien har bredt seg over hele verden, har utallige selskaper gått inn for å utvikle medikamenter, vaksiner og diagnostikk for å slå ned Covid-19. Dette handler ikke bare om kommersielle muligheter, men om å sammen løse en global krise.

Han mener investeringene bransjen har gjort de siste tiårene gir gode forutsetninger for å kunne respondere raskt på pandemien som nå herjer.

– Vår industri jobber døgnet rundt for å forske og utvikle nye vaksiner og behandlinger, i tillegg til å teste eksisterende medisiner for å hjelpe de som er smittet med viruset.  Investeringene biofarmasøytiske selskaper har gjort de siste tiårene innenfor ny teknologi, forskning og behandlinger har gitt industrien gode forutsetninger for å kunne respondere raskt på Covid-19-pandemien.

– Industrien har mye kunnskap fra flere tiår av erfaring med lignende virus som Zika, MERS og SARS, og har investert milliarder i teknologi som dramatisk har forkortet tiden det tar å forstå virus og utvikle potensielle vaksiner og behandlinger. Det er grunnen til at vi allerede har eksisterende behandlinger som testes i kliniske studier. Biofarmasøytiske selskaper er også i stand til raskt å skalere opp produksjonen av vaksiner eller andre behandlinger, sier Kvamme.