Dyrs og menneskers helse henger uløselig sammen

I et debattinnlegg i Aftenposten skriver Karita Bekkemellem (LMI) og Adam Estrup (ViNordic) at vi beskytter mennesker mot sykdom når vi beskytter dyr mot sykdom.

Publisert 31. juli 2020

Adam Estrup er administrerende direktør i Veterinary Industry Nordic, mens Karita Bekkemellem er administrerende direktør i LMI.

Smittsomme sykdommer som overføres mellom dyr og mennesker, kalles zoonoser. Nesten 75 prosent av alle smittsomme sykdommer stammer opprinnelig fra dyr. Dermed beskytter vi mennesker mot sykdom når vi beskytter dyr mot sykdom. Ved å utvikle og ta i bruk nye og bedre behandlinger for dyresykdommer kan vi bidra til å stoppe spredningen av dem, både blant dyr og blant mennesker. Pr. i dag kan vi med vaksinering forebygge mer enn 100 forskjellige dyresykdommer, skriver de to i debattinnlegget, som ble publisert på aftenposten.no torsdag og er trykket i papirutgaven i dag, fredag.

Les hele debattinnlegget på aftenposten.no

Dyrs og menneskers helse henger uløselig sammen