FHI har kjøpt inn 1,2 millioner doser av årets influensavaksine

- I år er det spesielt viktig for risikogruppene å vaksinere seg mot influensa, ettersom totalkapasiteten til helsevesenet er begrenset, sier Folkehelseinstituttet (FHI).

Publisert 2. september 2020
Vaksinasjon mot sesonginfluensa er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet.

– Først og fremst bør man ta influensavaksinen for å redusere risikoen for alvorlig influensasykdom. I tillegg bør man unngå dobbeltinfeksjon med covid-19 og influensa, noe som vil være en stor påkjenning for kroppen, spesielt for personer i risikogruppene. FHI fokuserer på risikogruppene i våre anbefalinger, som får subsidiert vaksine. Andre kan ta vaksinen, men da til full pris, sier Siri Helene Hauge, overlege og spesialist i samfunnsmedisin i FHI.

FHI: Siri Helene Hauge.

For å unngå mange syke samtidig, anbefaler FHI at alle som er i risikogruppene vaksinerer seg mot influensa. Ifølge FHI tilhører nærmere 1,6 millioner mennesker i Norge grupper med økt risiko for komplikasjoner av influensa. Gravide, alle over 65 år, barn og voksne med diabetes 1 og 2, helsepersonell som har pasientkontakt og beboere i omsorgsboliger og sykehjem, er blant gruppene som anbefales å ta vaksinen. Her kan du se liste over alle gruppene dette gjelder.

– En økning av covid-19 som kommer samtidig med årets influensasesong vil kunne øke sannsynligheten for at folk blir smittet med covid-19 og influensa samtidig. I tillegg kan dette føre til kapasitetsproblemer i helsetjenesten med mange syke samtidig, forteller Hauge.

Rekordsesong i fjor

I år har FHI kjøpt inn 1,2 millioner doser vaksiner til risikogruppene.

– Mye er allerede bestilt av kommunene, men vi har fremdeles omtrent 200.000 doser på lager dersom noen trenger mer. Nytt av i år er også vaksinen Fluad, som kan gis til personer over 65 år. Den er for første gang tilgjengelig i Norge, og vi har kjøpt inn 100.000 doser av denne, som inngår i de 1,2 millioner dosene. I tillegg har apotekene kjøpt inn doser til privatmarkedet, sier Hauge.

Tallene på hvor mange som vaksinerte seg mot influensa i fjor er ikke helt klare enda, men Hauge kan informere om at fjoråret var en rekordsesong, hvor noe over 800.000 i risikogruppene vaksinerte seg mot sesonginfluensa.

Sjekk kommunens nettsider

For de som lurer på hvordan man går frem for å vaksiner seg mot influensa, anbefaler Hauge å sjekke kommunen man bor i sine nettsider.

– Vaksineringen starter i kommunene i oktober, Fluad kommer i november. Kommunene organiserer vaksineringen litt forskjellig, noen bruker fastlegene, andre har vaksinering på helsestasjonene, sier Hauge.

900 dødsfall årlig

Seniorrådgiver i LMI, Inge Johansen, frykter kø ved covid-19-teststasjonene utover vinteren.

– Hvert år dør det ca 900 personer av influensa i Norge. Til sammenligning har det dødd 264 personer av covid-19 så langt i år. Mange av influensadødsfallene kan forebygges med den årlige influensavaksinen. Det spesielle i år er at covid-19 og influensa har sammenfallende symptomer, og det kan være vanskelig å vite hvilken av luftveisinfeksjonene man har. Når alle med luftveissymptomer skal teste seg for covid-19 vil det kunne skape kø ved teststasjonene, sier Johansen.

LMI: Inge Johansen.

– Det verste scenarioet vil være hvor vi har lav dekning av influensavaksinen, særlig i risikogruppene, kombinert med nye utbrudd av covid-19. Influensapasientene vil kunne skape kø ved teststasjonene, og noen vil også måtte legges inn på sykehus. Vi kan unngå å legge dette presset på sykehusene ved å ta influensavaksinen og følge smittevernrådene fra FHI.

Johansen mener at også de utenfor risikogruppene bør ta influensavaksinen.

– FHI anbefaler en 75 prosent dekning i risikogruppene og hos helsepersonell. Vi har sett en økning de siste årene, men vi har fortsatt et stykke igjen. Også de utenfor risikogruppene bør ta vaksine for å unngå sykdom og for å solidarisk være med å beskytte andre, sier Johansen.

Hør også: Legemiddelpodden om korona, vaksinasjon og antibiotikaresistens

Les også: LMI støtter forslag om influensavaksine uten resept fra lege