Fiskevaksiner er viktige for Legemiddelindustrien

Professor Erik Slinde uttrykker i iLaks den 18. august at en samlet legemiddelbransje unngår å utvikle lakselusvaksiner for heller å behandle for lakselus. Dette faller på sin egen urimelighet, skriver Karita Bekkemellem i iLaks.

Publisert 2. september 2020

I en artikkel på iLaks.no uttaler Slinde følgende:

– Den farmasøytiske industrien liker ikke vaksiner, og derfor er ikke dette prioritert. De vil helst produsere noe som du må spise hver dag. Nå jobber mange med å utvikle lakselusvaksiner, men siden det ikke er et prioritert område, så er det vanskelig å få midler til dette. Det er derimot mye penger å få til å redusere lusemengden på laksen.

Det ligger både mye prestisje og økonomi i å komme med en effektiv vaksine mot lakselus, men det er notorisk vanskelig å utvikle vaksine mot parasitter. Til tross for iherdig forskningsinnsats har vi fortsatt ingen vaksine mot lakselus, men vi er godt på vei. Flere av våre medlemsselskaper har jobbet tett med akademiske miljøer i mange år for å utvikle vaksiner mot lakselus. Blant annet med flere prosjekter i regi av Norges Forskningsråd og The Sea Lice Research Centre (SLRC) – noe som har resultert i både patenter og vitenskapelige artikler.

Dette avviser Bekkemellem, som svarer at alle kniver om å finne den behandlingen og forebyggingen som er mest effektiv og som ivaretar fiskevelferden.

– Det ligger både mye prestisje og økonomi i å komme med en effektiv vaksine mot lakselus, men det er notorisk vanskelig å utvikle vaksine mot parasitter. Til tross for iherdig forskningsinnsats har vi fortsatt ingen vaksine mot lakselus, men vi er godt på vei. Flere av våre medlemsselskaper har jobbet tett med akademiske miljøer i mange år for å utvikle vaksiner mot lakselus. Blant annet med flere prosjekter i regi av Norges Forskningsråd og The Sea Lice Research Centre (SLRC) – noe som har resultert i både patenter og vitenskapelige artikler. En effektiv vaksine vil fjerne behovet for kostbar avlusing og stressende fiskehåndtering, skriver hun.

Les hele svaret på ilaks.no:

Vaksiner er viktig for legemiddelindustrien