10 tiltak som kan løse helsepolitiske utfordringer

Det er store forventninger til at samfunnet skal fortsette å bygge opp det offentlig finansierte helsetilbudet. Samtidig er det en økende erkjennelse av at dette vil være krevende i fremtiden, skriver Apotekforeningen.

Publisert 15. september 2020