Få med deg møte om kliniske studier og privat-offentlig samarbeid i koronaens tid

Torsdag 15. oktober arrangeres møtet «Helsenæring – hva nå?». Følg streamen direkte fra Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark fra kl. 14.30 til 16.00.

Publisert 6. oktober 2020
Arrangører er Radforsk, LMI, Novartis og Janssen.

Det vil også bli lagt ut en podkastepisode i regi av podkasten Radium rett etter at arrangementet er ferdig.

I november 2019 ble den lenge etterspurte Stortingsmeldingen om helsenæring vedtatt. Oppfølgingen skrider fram i form av en handlingsplan for kliniske studier, ulike tiltak for å innføre mer bruk av persontilpasset medisin og et politisk ønske om mer privat-offentlig samarbeid. Men går det fort nok?

– Jeg er bekymret og tror alle parter som er involvert i dette ønsker at ting skal gå fortere. Det er mye positivt på gang, men i en kompetetivt, global industri må vi vise at vi også leverer og at det haster. Skal vi få flere kliniske studier til Norge, bygge helsenæring, fremme innovasjon i offentlig sektor og utløse potensialet i persontilpasset medisin trenger vi en ambisiøs og fremoverlent offentlig sektor som evner å gjøre seg attraktiv for samarbeidspartnere. Her gjenstår det fremdeles mye før vi er i mål – det handler ikke om å være god nok, men om å være blant de beste, sier seniorrådgiver i LMI, Hege Edvardsen, som også skal være med i paneldebatt under møtet.

God politikk for helsenæringen henger nøye sammen med god pasientbehandling, men har alle skjønt det? Har koronapandemien vekket en ny bevissthet om viktigheten av å satse på helsenæring, både for å ha god beredskap, men også fordi vi kontinuerlig vil være avhengig av innovasjon innen dette feltet?

Antallet kliniske studier gikk ned i 2019 også, som det har gjort i mange år før, innføring av nye legemidler tar lang tid og vi ligger langt bak våre naboland i innføring av persontilpasset medisin. Må det være sånn? Kan vi ikke satse slik svenskene og danskene gjør, og bestemme oss for at helsenæring, det er en næring vi skal leve av i Norge?

Derfor spør vi på møtet:

• Kan vi bruke koronakrisen som et mulighetsrom for omstilling og sterkere satsing på helsenæring?

• Hvordan kan vi stimulere til mer privat-offentlig samarbeid innen helsenæring?

• Hvorfor er det det fortsatt en nedgang i kliniske studier, og hvilke grep må vi ta nå for å snu trenden?

Se fullt program her.

Arrangementet finner du også på Facebook.