LMI i NRK-debatt: Ja eller nei til StatMed?

LMIs Monica Larsen møtte Høyres Sveinung Stensland og SVs Nicholas Wilkinson til debatt i Dagsnytt Atten mandag kveld - om statlig produksjon av legemidler

Publisert 13. oktober 2020
DAGSNYTT ATTEN: Monica Larsen i NRK-studio

Bakgrunnen for debatten er et forslag fra SV, som snart skal behandles i Stortinget, om å opprette et statlig legemiddelselskap som selv skal produsere medisiner. Helsepolitisk talsperson i SV, Nicholas Wilkinson, har en drøm om at et statlig legemiddelselskap han kaller Statmed skal produsere penicillin til Norge og til utlandet, skrev Klassekampen nylig.

Sveinung Stensland, helsepolitisk talsperson i Høyre, mener et statlig legemiddelselskap er en dårlig idé.

– Vi kan ikke bli selvforsynt med legemidler. Jeg er tilhenger av økt legemiddelproduksjon i Norge, og jeg jobber for å få til det. Jeg syns det er synd at vi ikke lenger har vaksineproduksjon i Norge, det før vi få på plass, så det er mange sider ved dette som er positivt. Men det å lage et statlig produksjonsselskap som skal utvikle og produsere legemidler som et beredskapstiltak, det er ikke en god ide, sier han.

DAX 18: Fra venstre Nicolas Wilkinson, Monica Larsen, Sveinung Stensland og programleder Espen Aas.

Han enig med Wilkinson om behovet for mer lokal produksjon av antibiotika, men mener også her at da må statlige virkemidler stimulere private selskaper til produksjon, ikke produsere det selv. 

Monica Larsen er litt enig og litt uenig med dem begge.

– Vi syns det er et veldig godt forslag å utnytte den produksjonskapasiteten vi har i Norge, og vi har også veldig mange gode forskningsselskaper som kan industrialisere, skalere og produsere i Norge. Og vi mener jo at en sterk helseindustri vil være det beste for nasjonal beredskap på sikt. Så vi er delvis enige med SV, men vi mener at dette forslaget burde justeres litt. Vi tror ikke at staten er i stand til å drive legemiddelproduksjon. Det er blitt prøvd før – på Folkehelseinstituttet blant annet, og det initiativet ble lagt ned. Men vi tror at et godt partnerskap mellom det offentlige og det private, som ivaretar statens beredskapsbehov samtidig som man driver en kommersiell drift som er basert på markedskonkurranse, er den beste løsningen, sier Larsen.

Så vi vil være mer selvforsynt, slik du ser det?, spurte programleder Espen Aas.

– Vi kan være mer selvforsynte enn det vi er i dag, ja, sa Larsen.

På spørsmål fra programleder Aas om middelveien til Legemiddelindustrien er mer spiselig enn SV forslag, svarte Stensland:

– Middelveien til Legemiddelindustrien er jo mye det jeg også forfekter, nemlig å bygge videre på den industrien vi har. Vi har hatt veldig store produsenter av legemidler i Norge, og vi har fortsatt noen store igjen; Verdens største produsent av kalktabletter lå inntil nylig i Norge, vi er giganter innen røntgenkontrastmidler. Det er det som kjennetegner norsk industri, at vi blir veldig gode på noe, men vi kan ikke dekke alt.

Se hele sendingen her: (temaet norsk legemiddelproduksjon er helt på starten av programmet).

Dagsnytt Atten 12. oktober 2020