Karoline Knutsen starter i LMI

LMI styrker staben og har ansatt Karoline Knutsen (35) som seniorrådgiver innen pris og tilgang. Hun er utdannet farmasøyt og kommer fra Eli Lilly, der hun har jobbet siden 2011.

Publisert 16. oktober 2020

Hun jobber i dag med pris, refusjon og market access – og vil fortsette med det i LMI. Siden 2019 har Karoline vært medlem av LMIs markedstilgangsutvalg og underutvalg for offentlige anskaffelser.

– Gjennom utvalgsarbeidet har hun allerede vært en god ressurs for LMI, og vi er veldig fornøyde med å få henne til oss på fulltid. I tiden framover står bransjen foran en rekke spennende og krevende prosesser som vil påvirke bransjens rammebetingelser, som bl.a. utvikling av Nye Metoder og endringer med hensyn til innkjøpsordninger.  Dette er store og viktige temaer for medlemmene som vi har sett krever mer ressurser fra foreningen enn det vi har i dag. Det er derfor viktig for LMI å styrke vår innsats på disse områdene. Vi ser fram til å ønske Karoline velkommen, sier administrerende direktør i LMI, Karita Bekkemellem.

Knutsen har jobbet i apotek i fire år, fra 2007-2011, og deretter i Eli Lilly fra 2011 og fram til i dag. De første årene som brand manager innen osteoporose og immunologi, og de siste tre årene med pris, refusjon og markedstilgang.

– Ved lansering av nye legemidler har jeg erfart og sett flere utfordringer knyttet til markedstilgang i Norge. Det finnes ikke akkurat et oppslagsverk som forklarer prosessene fra A til Å, så det har vært en bratt læringskurve. Det kan være spesielt utfordrende for selskaper som ikke sitter med lokalkunnskap og erfaring med prosesser og systemene i Norge. I verste fall kan mangel på lokalkunnskap gå utover tilgang til legemidler for pasienter, sier Knutsen.

Hun ønsket seg inn i LMIs utvalg for markedstilgang for å få en bedre forståelse av hvilke muligheter bransjen har til å belyse utfordringer, påvirke og jobbe for fremtidens gode løsninger.  

– Det har vært svært givende å sitte i utvalget å se hvordan man i stedet for å kun fokusere på utfordringer, heller bør se fremover og jobbe sammen om å finne løsninger og bidra til åpenhet og dialog. Selskapene sitter med mye kunnskap som det er viktig å dra nytte av gjennom godt samarbeid mellom de ulike aktørene. Det har samtidig vært en positiv utvikling de siste årene med mer fokus på dialog og samarbeid med industrien. I tillegg til mulighetene som nå vil komme med 22. juni-vedtaket og alternative prismodeller, ser jeg fram til å kunne bidra og være en del av en spennende utvikling i tiden framover, sier Knutsen.

Noe hun tenker å ta med seg inn i jobben i LMI er innsikten i hvor store forskjeller det er mellom selskapene når det kommer til ressurser og lokalkunnskap, og hvor vanskelig det kan være å finne nødvendig informasjon for å forstå hvordan systemet faktisk fungerer i praksis.

Karoline bor på Nordstrand i Oslo, med mann og to barn på 2 og 5 år. LMI snakker med henne på en sjelden fridag – på vei til trening.

– Jeg har vært støttemedlem på Elixia i 10 år, men nå er jeg faktisk på vei til PT-time. Nå skal det tas tak på flere fronter, humrer hun.