Norske forskere publiserer studie på nylig patentert biomedisinsk teknologi, utviklet ved OUS

Onsdag publiserte forskningsgruppen til molekylærbiolog Jan Terje Andersen en artikkel i det velrennomerte tidsskriftet Science Translational Medicine på såkalt «superalbumin», skriver Dagens Medisin.

Publisert 16. oktober 2020