Statsbudsjettet-høring: LMI ønsker 40 millioner til senter for vaksineproduksjon

Norsk vaksineproduksjon vil sikre egen beredskap, skape eksportinntekter og arbeidsplasser, samt bedre folkehelsa, sa Monica Larsen på høringen.

Publisert 16. oktober 2020
VAKSINEPRODUKSJON: via Teams presenterte Monica Larsen og Grete Karin Berg (NHO) forslaget om å etablere et senter for norsk vaksineprodksjon.

Monica Larsen, seniorrådgiver i LMI, presenterte hvordan NHO, Norsk Industri og Legemiddelindustrien (LMI), sammen med LO, Industri Energi og KLP har utarbeidet et kunnskapsgrunnlag som beskriver hvordan Norge relativt raskt kan etablere Senter for norsk vaksineproduksjon og innovasjon (SEVI).

Les også: Slik realiserer vi en norsk fabrikk for vaksineproduksjon

LMI foreslo i høringen at Stortinget fatter et intensjonsvedtak om norsk vaksineproduksjon, og at det avsettes 40 millioner kroner til et forprosjekt for Senter for vaksineproduksjon og innovasjon.

– Konkret, så foreslår vi å etablere et vaksinesenter som skal drive kontraktproduksjon av vaksiner, samt beredskapsproduksjon og forskning. Vi ser for oss et samarbeid mellom offentlige og private aktører, og SINTEF, samt relevante universitetsmiljø med kompetanse på feltet.

– Fabrikken må bygges i internasjonal standard for produksjon av vaksiner, og utformes slik at det kan ha flere produksjonsprosesser samtidig, sa Larsen på høringen.

Stort udekket behov

Behovet for vaksiner er enormt – langt utover Covid-19. Verden trenger milliarder av vaksiner for å bekjempe Covid-19, men også for å møte fremtidige trusler fra infeksjoner og virus, samt behandle og forebygge andre sykdommer.

Les hele rapporten om senteret for vaksineproduksjon her.

Hvert år tar infeksjoner mer enn 17 millioner liv på verdensbasis. Trusselen forsterkes av fremveksten av antibiotikaresistens. Vaksiner blir også stadig viktigere i forebygging og behandling av sykdommer som kreft, diabetes og ved ulike typer persontilpasset behandling. Det globale markedet for vaksiner er på $47 milliarder og det forventes en 10 % vekst i året fram til 2027. Dette gir grunnlag for bærekraftig kommersiell virksomhet i et marked med sterk vekst.

Se hele innlegget på Stortingets hjemmesider her (video 5/6, fra ca 13 minutter).