Kampen om voksenvaksinasjon

De fleste er enige om at et vaksinasjonsprogram for voksne skal innføres i Norge. Men hvordan? Når? Og hvem skal utføre vaksineringen? Velkommen til digitalt frokostseminar.

Publisert 18. desember 2020

Vaksinasjon er et av de viktigste forebyggende tiltakene for å sikre god folkehelse. Norge har et svært godt barnevaksinasjonsprogram, men det er fremdeles et stort uutnyttet potensial når det gjelder vaksinasjon av voksne. For eksempel er det mange voksne som ikke vet at de må ta en oppfriskningsdose av noen av barnevaksinene sine, og mange i risikogruppen som ikke vaksinerer seg mot influensa og lungebetennelse (pneumokokk). Regjeringen har bedt Folkehelseinstituttet (FHI) utrede behovet og mulighetene, og FHI har kommet med tydelige anbefalinger om innføring av et voksenvaksinasjonsprogram med influensavaksine, pneumokokkvaksine og påfyllingsvaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio.

Men der har det stoppet opp. Foreløpig har det ikke blitt satt av penger til dette i statsbudsjettet. SV har nå kommet med et Dok 8-forslag der de foreslår at Stortinget ber regjeringen innføre et vaksinasjonsprogram for voksne og risikogrupper, for å minimere smitte og styrke folkehelsen.

De fleste er altså enige om at et voksenvaksinasjonsprogram skal innføres i Norge. Men hvordan skal det innføres? Når? Hvor mye vil det koste? Og hvem skal utføre vaksineringen – fastlegene eller apotekene?

LMIs vaksineutvalg inviterer til webseminar der målet er å få svar på noen av disse spørsmålene.

Foreløpig program

Innlegg: Hvorfor bør vaksinasjonsprogram innføres, og hvem bør få ansvaret?

  • Folkehelseinstituttets utredning om innføring av vaksinasjonsprogram for voksne. Brita Vinje fra Folkehelseinstituttet
  • Derfor bør fastlegene få vaksineringsansvaret. Marte Kvittum Tangen, leder i Norsk forening for allmennmedisin
  • Derfor bør apotekene få vaksineringsansvaret. Hanne Andresen, fagdirektør i Apotekforeningen

Debatt: Kampen om voksenvaksinasjon

  • Nicholas Wilkinson (SV)
  • Hege Haukeland Liadal (Ap)

Her kan du melde deg på