Ønsker supplerende forskning på koronavaksiner

CEPI utlyser inntil 140 millioner dollar i tilskudd til vaksineutviklere og andre forskningsmiljøer for rask generering av supplerende kliniske data for COVID-19-vaksiner.

Publisert 29. januar 2021

Utlysningen favner med vilje bredt, og eksempler på programmer som kan få støtte omfatter kliniske studier på gravide kvinner, spedbarn og barn, grupper med nedsatt immunforsvar, samt studier på booster doser, lengde på vaksinenes effekt, «miks og match»-strategier og dose-intervaller, skriver CEPI i en pressemelding.

Målet med utlysningen er å tette hull i eksisterende forskning og utvikling for å utvide tilgang til vaksiner mot COVID-19. Som del av søknaden, må søkere framlegge planer for å øke rettferdig tilgang til vaksiner mot COVID-19 som vurderes.

All informasjon om utlysningen finnes på CEPIs nettsider under «Calls for Proposals».