Novartis markerte Verdens kreftdag med 12 timer lang konferanse

Novartis arrangerte en kreft-konferanse rettet mot helsepersonell i anledning Verdens kreftdag 4. februar.

Publisert 5. februar 2021
Assisterende helsedirektør, Espen Nakstad, deltok på Novartis sin markering av Verdens kreftdag.

Andelen pasienter som dør av kreft er synkende, takket være fremskritt innen forebygging, diagnose og behandling. For pasienter som rammes av kreft betyr dette flere øyeblikk med familie og venner.

For ti år siden var bare fem av 100 pasienter med hudkreft i live fem år etter at de ble diagnostisert. I dag overlever annenhver pasient.

Flere av landets fremste eksperter innen kreftforskning- og behandling deltok på den digitale konferansen.

På programmet stod blant annet brystkreft, celle- og genterapi, pasienten i fokus og morgendagens kreftbehandlinger.

Espen Rostrup Nakstad, assisterende direktør i Helsedirektoratet og Daniel Heinrich, leder for Onkologisk Forening var gjester i Novartis Kreftpodden, som også ble strømmet på møte, hvor tema var kreft og korona. Programleder Erik Aasheim ledet samtalen om kreftpasienter og covid-19.

Kreftlege Daniel Heinrich.

Heinrich fortalte om utfordringer knyttet til behandling av kreftpasienter under en pandemi.

– Under den første koronabølgen gjorde vi helt andre tilpasninger enn mange andre land. I Norge ble kreftoperasjonene utført som planlagt, i andre land ga de mer cellegift fordi de ikke hadde tilgang til operasjonsstue. Hos oss ble kreftoperasjoner gjennomført som normalt, også i mars og april, sa Heinrich.          

Nakstad påpekte at norske sykehus har klart seg bra under pandemien sammenlignet med andre land.

– Det har vært viktig at spesialisthelsetjenesten har fungert godt og at planlagte operasjoner har blitt gjennomført. I primærhelsetjenesten har det vært en nedgang på fysiske konsultasjoner gjennom hele pandemien. Det kan ha sammenheng med at folk har vært engstelige for smitte. Med færre konsultasjoner tas det færre prøver, så nå gjenstår det å se om dette har ført til færre utredelser på sykehusene for disse tilstandene. Dette blir etter hvert viktig forskning, som vil gjøre oss i stand til å planlegge og drive helsetjenester under en eventuell senere pandemi, sa Nakstad.

Hele podkast-episoden kan du høre her.

Konferansen blir også tilgjengeliggjort for helsepersonell i etterkant på medhub.no.