EUs investeringsbank inn i industriens antibiotikaforskningsfond

Med investeringer fra Boehringer Ingelheim Foundation, EUs investeringsbank og Wellcome Trust er legemiddelindustriens AMR Action Fund nå det største offentlig-private samarbeidet innen antibiotikaresistens.

Publisert 18. februar 2021
TRUSSELEN SOM MÅ LØSES: Antibiotikaresistente bakterier . Foto: AdobeStock

I dag kunngjør AMR Action Fund sitt første investeringssamarbeid med organisasjoner utenfor legemiddelindustrien. Fondet, som ble etablert av den internasjonale legemiddelindustriforeningen IFPMA sommeren 2020, med mål om å bringe 2-4 nye antibiotika på markedet i løpet av dette tiåret, har i dag mottatt 140 millioner dollar (rundt 1,3 milliarder kroner) fra European Investment Bank, Wellcome Trust og Boehringer Ingelheim Foundation. Dette kommer i tillegg til investeringene fra de over 20 ledende biofarmasøytiske selskaper som opprettet fondet i fjor, i samarbeid med blant andre WHO. Målet er 9 milliarder kroner.

Les mer om opprettelsen av AMR Action Fund:
Industrien oppretter fond i kampen mot antibiotikaresistens

Største offentlig-private antibiotikapartnerskapet

Med denne betydelige økonomiske forpliktelsen fra veldedige organisasjoner og utviklingsbanker blir AMR Action Fund verdens største offentlig-private partnerskap som støtter utviklingen av nye antibiotika.

 – For innovative antibiotika trenger vi nye modeller som gjør at det blir et sunt og bærekraftig marked som er preget av konkurranse. Men før dette er på plass har industrien lansert AMR Action Fund som en midlertidig løsning for antibiotikautvikling, og det er gledelig at også organisasjoner utenfor legemiddelindustrien ser at dette er nødvendig og bidrar med midler, sier direktør i LMI, Karita Bekkemellem.

LMI-sjef: Karita Bekkemellem

Det legemiddelindustri-initierte fondet jobber for å bygge bro over finansieringsgapet i utviklingen av nye antibiotika. Uten et levedyktig antibiotikamarked, er bioteknologiselskaper som utvikler nye antibiotika ikke i stand til å finne finansiering for sin forskning, noe som betyr at viktige antibiotika ikke får finansiering av den siste utviklingsfasen som er veldig kostbar. Nyere initiativer som gir midler til forskning i tidlig fase har bidratt til å forbedre den pre-kliniske pipelinen, men uten støtte og investering i de mer komplekse, dyre senere utviklingsstadiene, vil ikke disse prosjektene overleve hele veien til pasientene.

Hvem er de nye investorene?

Den Europeiske Investeringsbanken (European Investment Bank) er EUs finansieringsinstitusjon, og er den eneste banken som er eid av – og representerer – alle de 28 medlemslandene i EU.

The Wellcome Trust er en ideell forskningsstiftelse basert i Storbritannia, som ble grunnlagt i 1936 for å finansiere forskning innen helse.

Boehringer Ingelheim Foundation er en non-profit-organisasjon som opererer uavhengig av legemiddelselskapet Boehringer Ingelheim, og som utelukkende finansierer grunnforskning og klinisk forskning.

Nyansatt direktør er henrykt over samarbeidet

– Som fageksperter og beslutningstakere fra hele verden understreket ved lanseringen av AMR Action Fund i juli, er dette et presserende spørsmål som interessenter i alle sektorer må komme sammen for å løse. Vi er henrykt over å få samarbeide med Boehringer Ingelheim Foundation, Den europeiske investeringsbanken og Wellcome Trust for å styrke AMR Action Fund. Vi ber andre investorer fra alle sektorer om å delta i vårt forsøk på å sikre at det er en bærekraftig pipeline av nye antibiotika, sier Henry Skinner, som er helt fersk administrerende direktør for AMR Action Fund.

FERSK LEDER: Henry Skinner. Foto: AMR Action Fund

Skinner kommer fra en sjefsstilling i Tekla Capital Management i Boston. Han har også hatt ledende stillinger i Novartis Venture Fund, Novartis Institutes for Biomedical Research og NeoGenesis Pharmaceuticals, samt det lille antibiotika-biotek-selskapet SelectX Pharmaceuticals. Styreleder i AMR Action Fund og direktør i Eli Lilly, David A. Ricks, er svært fornøyd med ansettelsen.

– Anibiotikaresistens er en enorm, global trussel mot folkehelsen. Henry Skinner bringer betydelig kompetanse og erfaring til AMR Action Fund, og vi er sikre på at under hans ledelse vil vi nå målet om å bringe 2-4 nye antibiotika på markedet innen 2030, sier Richs i en pressemelding.

Les også

– Det er total markedssvikt i antibiotikamarkedet

Trenger insentivordninger til antibiotikakampen

Antibiotikaresistens må angripes fra alle kanter

Flere nye antibiotika under utvikling

Antibiotikaresistens: Er bakteriofager og nytt EU-regelverk en del av løsningen?

En ny vår for bakteriofager?