Webinar om bærekraftig prosessindustri og legemiddelproduksjon

LMI og Vekst i Grenland arrangerer webinar 8. april. Hva har legemiddelindustri og øvrig prosessindustri til felles rundt bærekraft, og hvordan kan de lære mer av hverandre?

Publisert 26. mars 2021

Hva har legemiddelindustri og øvrig prosessindustri til felles rundt bærekraft, og hvordan kan de lære mer av hverandre? På webinaret får vi en statusrapport fra bedrifter, og tar diskusjonen med virkemiddelapparatet.

Webinaret arrangeres 8. april kl. 10.00 til 11.30.

Norge er godt rustet til å satse sterkere på legemiddelindustri. Det er flere grunner til det – en av dem er norsk prosessindustri. For legemiddelproduksjon er prosessindustri.

Norsk prosessindustrien er god på omstilling og bærekraft. I industriregionen Grenland kommer nyheter om grønne prosjekter på rekke og rad, bl.a. blir Norcem i Brevik sentral i Norges CCS-satsing og Yara i Porsgrunn har lansert planer om elektrifisering av sin ammoniakkproduksjon.

Som annen prosessindustri, har legemiddelprodusentene miljø og bærekraft høyt på agendaen. Både Vistin Pharma og GE Healthcare utvikler produksjonsprosesser som muliggjør mer gjenbruk av avfall, tar ned energiforbruket og minimerer CO2-utslipp.

Hva har legemiddelindustri og øvrig prosessindustri til felles rundt bærekraft, og hvordan kan de lære mer av hverandre? På webinaret får vi en statusrapport fra bedrifter, og tar diskusjonen med virkemiddelapparatet.

PROGRAM:

10.00 – 10.05    LMI og Vekst i Grenland ønsker velkommen v/ Monica Larsen (LMI) og Helene Norli (ViG)

10.05 – 10.20    Prosessindustrien i Grenland v/Asgeir Knudsen, Herøya Industripark

10.20 – 10.35   Bærekraft – et konkurranseparameter for norsk industri v/ Kjell Erik Nordby, Vistin Pharma

10.35 – 10.50    Miljøbevissthet og bærekraft, ideer og muligheter for fremtiden v/ Rolf Myrvold, GE Healthcare

10.50 – 11.25   Dialog om best practice og muligheter Med innlederne, Industrial Green Tech, Innovasjon Norge og Forskningsrådet

11.25 – 11.30    Avsluttende ord fra LMI og Vekst i Grenland v/ Monica Larsen (LMI) og Helene Norli (ViG)

Det tas forbehold om endringer i programmet.

Meld deg på her.