EMA: Anbefaler fortsatt AstraZeneca-vaksinen

Uvanlige blodpropptilfeller bør føres opp som mulig svært sjelden bivirkning av AstraZeneca-vaksinen, men risikoen for å dø av covid-19 er langt større enn risikoen for å dø av vaksinen.

Publisert 7. april 2021
EMAs leder Emer Cooke

Det melder EMA, som dermed anbefaler videre bruk.

EMAs sikkerhetskomité (PRAC) har i dag konkludert med at uvanlige blodpropper med lave blodplater bør oppføres som svært sjeldne bivirkninger av AstraZeneca og Oxfords universitys vaksine Vaxzevria (tidligere COVID-19 vaccine AstraZeneca).

Så langt har de fleste rapporterte tilfeller skjedd hos kvinner under 60 år innen 2 uker etter vaksinasjon. Ekspertene har imidlertid ikke kunnet dokumentere klare risikofaktorer, som kjønn, alder eller andre bakenforliggende faktorer.

PRAC har gjort en grundig gjennomgang av 84 (62 + 22) tilfeller av uvanlig og alvorlig blodpropp som var rapportert inn til EUs bivirkningsdatabase, EudraVigilance, per 22. mars 2021, fortalte komiteens leder Sabine Straus. Av disse tilfellene var 18 dødelige. Totalt hadde da rundt 25 millioner mennesker fått vaksinen. Per 4. april er det snakk om totalt 222 tilfeller av uvanlige blodpropp, av 34 millioner vaksinerte.  

EMA ber helsepersonell og personer som får vaksinen om å være klar over muligheten for svært sjeldne tilfeller av blodpropp kombinert med lave nivåer av blodplater innen 2 uker etter vaksinasjon. Bivirkninger man skal være ekstra oppmerksom på er kortpustethet, brystsmerter, hevelser i beina, vedvarende magesmerter, nevrologiske symptomer som kraftig hodepine eller tåkesyn og bloduttredelser, sa Straus.

EMA understreket flere ganger at vaksinens mange fordeler oppveier risikoen.  

– Vaksinen er svært effektiv, den forebygger alvorlig covid-19-sykdom og redder liv. Vaksinering er ekstremt viktig i kampen mot covid-19, sa EMAs leder Emer Cooke.