God effekt av rituksimab i oppfølgingsstudie fra Bergen

– Vi har sett god effekt og tolerable bivirkninger av rituksimab. Det er kjekt å følge opp pasienter som opplever få attakker, sier førsteforfatter og lege i spesialisering, Hilde Marie Torgauten ved Haukeland universitetssjukehus, skriver...

Publisert 7. april 2021