Miljø og bærekraft høyt på agendaen hos legemiddelprodusenter

Aktører fra prosessindustri og legemiddelindustri diskuterte bærekraft og det grønne skiftet på et webinar i regi av Vekst i Grenland og LMI torsdag 8. april.

Publisert 9. april 2021

Hva har legemiddelindustri og øvrig prosessindustri til felles rundt bærekraft, og hvordan kan de lære mer av hverandre, var spørsmål som det ble diskutert rundt på webinaret. Vi fikk en gjennomgang på feltet fra flere selskaper, blant annet Eramet, Ineos, Vistin Pharma og GE Healthcare.

Se opptak av møtet her:

Asgeir Knudsen fortalte om den regionale produksjonen i Herøya Industripark.

– Her har vi Norges største industrielle cluster, og vi har et stort mangfold i bedriftene. Industriregionen har som mål å bli klimapositive, det vil si at vi ikke skal slippe ut Co2, men fange Co2. Vi vil være en pådriver for det grønne skiftet. Totalt har vi 80 bedrifter i industriparken, med 2500 ansatte, sa Knudsen.

Vistin Pharma: Investerer i bærekraftig utvikling

Vegard Heggem, fabrikkdirektør i Vistin Pharma, fortalte om hvordan fabrikken som produserer metformin jobber på en bærekraftig måte.

– Vi har investert i flere teknologiprosjekter for å kunne bli mer bærekraftig, som igjen gjør oss konkurransedyktige. Vi har fått tilskudd fra Innovasjon Norge for utviklingen av en teknologi som fjerner farmasøytiske komponenter fra avfall. For å kunne realisere slike prosjekter så er vi avhengig av støtte fra offentlige virkemiddelapparat, sa Heggem.

Han mener at industri i Norge har et konkurransefortrinn på andre land.

– Norge blir sett på som et bærekraftig, stabilt og grønt land. Ved å fokusere på og investere i bærekraftig utvikling, så kan vi få et verdifullt konkurransefortrinn her til lands. Det er viktig at myndighetene bidrar til denne omveltningen, de små selskapene kan ikke snu dette alene, sa Heggem.

GE: Arbeider for å minske miljøbelastningen

GE Healthcare har to fabrikker i Norge, på Lindesnes og i Oslo, med totalt 880 ansatte. Innovasjonssjef, Rolf Myrvold, fortalte om hvilke muligheter som finnes for fremtiden innen bærekraft og miljøbevissthet.

Rolf Myrvold i GE Healthcare.

– Vi jobber blant annet med at legemidler i egen supply chain kan returneres til fabrikken for å gjenvinne molekylet og brukes til å produsere et nytt, friskt produkt. Vi samler også inn ubrukte produkter, fra ulike distributører som klinikker og sykehus, disse hentes tilbake for å gjenvinne jod, som har en stor verdi. Ved disse tiltakene minsker vi også miljøbelastningen.

Myrvold forteller at de jobber ut ifra FNs bærekraftmål.

– Vi ønsker å bli gjenkjent som en bærekraftig fabrikk, slik øker vi også vår konkurransekraft. Vi er fortsatt rigget for vekst i Norge. Det er høy konkurranse i GE-konsernet, til nå har de valgt oss fordi vi er konkurransedyktige i produksjonen. Det skal vi fortsette å være, sa Myrvold.

Prioriterer bærekraftige produsenter

Monica Larsen, seniorrådgiver i LMI, ledet dialogen som så fulgte på webinaret. I tillegg til foredragsholderne deltok Industrial Green Tech, Innovasjon Norge og Forskningsrådet i dialogen.

Monica Larsen i LMI.

Anne Cathrine Syversen i Industrial Green Tech fortalte om viktigheten av en sterk norsk industri.

– Eksportinntekter fra industri er veldig viktig, det er det vi skal leve av etter oljen. Det gir oss i tillegg arbeidsplasser.

Kjell-Erik Nordby i Vistin Pharma deltok også i dialogen. Han var enig med Syversen i at industri skaper arbeidsplasser.

– Legemiddelproduksjon lokalt er ekstremt viktig for forsyningssikkerhet og beredskap. Uten en sterk og bærekraftig nasjonal industri er det vanskelig å jobbe med dette. Vår bransje har mye innovasjon, for å kunne kommersialisere fra disse selskapene, må vi ha en industriell aktør som har evne til kommersialisering, hvis ikke er de investeringene som er gjort i forskningen bortkastet. Hvis vi klarer dette, kan vi beholde mer av verdiskapingen i Norge, sa Nordby.

Kjell-Erik Nordby i Vistin Pharma.

Norges Forskningsråd (NFR) var enig i at bærekraft gir konkurransekraft.

– Vi prioriterer alltid bærekraftige prosjekter. Vi må følge FNs bærekraftmål. Sånn skal vi vurdere alle prosjekter. Norge eksporterer i hovedsak mot Europa. Det er en Green deal, hvor det er krav om grønne løsninger. Vi må dermed være med. Og ja, vi skal støtte bærekraftige prosjekter, sa Dag Oppen Berntsen i NFR.