Kliniske studier: industrien satser i tråd med handlingsplanen

75 prosent av LMIs medlemmer som har hatt kliniske studier i Norge de siste fem årene har konkrete planer om å øke aktiviteten. – Et svært gledelig og viktig signal, sier LMIs Hege Edvardsen.

Publisert 28. april 2021

– Skal vi lykkes i å nå de ambisiøse målene som er satt i handlingsplanen om en dobling av antall studier innen fem år er det klart at vi må få alle med. Her viser industrien klare ambisjoner om å bidra til å nå målene satt av regjeringen, sier seniorrådgiver i LMI, Hege Edvardsen. Det er også svært gledelig at vi blir kontaktet av medlemsfirma som ikke har kjørt studier i Norge tidligere som nå ser på muligheten for å igangsette studier i Norge.

Det sier hun i forkant av Dagens Medisin sin digitale kreftkonferanse som finner sted på torsdag 29 april. Her vil en del av programmet dreie seg om kliniske studier og hvordan vi kan få flere av dem til Norge. LMI, sammen med Melanor representerer industrien inn i arbeidet med å etablere NorTrials. I den forbindelse utførte vi en spørreundersøkelse blant LMI sine medlemsfirma som har hatt studier i Norge de siste fem år.

– Vi ser, ikke overraskende, at det er innenfor onkologi, hematologi, immunologi og nevrologi hvor firmaer mener det er størst sannsynlighet for en økning i antall studier. Dette er i tråd med hovedvekten av utviklingen på globalt nivå også, sier Edvardsen, som mener det er spennende at nesten samtlige selskaper som har deltatt i en intern undersøkelse i regi av LMI, vil promotere Norge som en nasjon for studier til deres respektive hovedkontor.

Innovasjon Norge har fått i oppdrag å jobbe frem materiale og tilrettelegge for eventer hvor vi kan synliggjøre Norge som studieland. LMI bidrar også i dette arbeidet. Her vil firma få god drahjelp til innsalget av Norge.

Hun peker videre på hvor viktig det er at NorTrials inkluderer et profesjonelt mottakerapparat som blir det sentrale kontaktpunktet mellom legemiddelindustrien og helseforetakene. Her har vi en god dialog mellom partene om hvilke funksjoner og roller dette koordinerende organet skal ha.

Fremtidens behandlinger

Optimisme til tross, mange av områdene hvor selskapene ønsker å satse er innenfor terapiområder som leder an i den teknologiske utviklingen. Et stort spørsmål er hvordan Norge er rigget for å håndtere studier til disse typer behandlinger.

– Vi vet at mange firma nå skifter utviklingen til å gå mer mot avanserte terapier som celle-, gen- og vevsterapier – såkalte avanserte terapier — eller ATMP — som kan beskrives som fremtidens behandling og som bringer paradigmeskifte i behandlingen for pasientgrupper som i dag har få eller ingen alternativer. Det kan bety enormt mye for norske pasienter hvis studier av sånne terapier kommer til Norge, sier Edvardsen.

– Kompetanse og kapasitet til å ivareta denne typen studier kan derfor også være aktuelt å ha som krav til et eller flere av sentrene som velges ut til NorTrials senter, avslutter hun.