Tre LMI-medlemmer blant Norges beste arbeidsplasser

To selskaper på pallen: AbbVie på 2. plass i klassen 20-49 ansatte og Thermo Fisher i klassen mellomstore bedrifter.

Publisert 29. april 2021
ABBVIE-SJEF: Kirsti Nyhus leder AbbVie i Norge.

I tillegg kom også Amgen inn blant topp ti, med en niende plass i klassen 20-49 ansatte.

Det er faktisk sjuende gangen AbbVie er på pallen i kåringen av Norges beste arbeidsplasser i den årlige medarbeiderundersøkelsen utført av Great Place to Work.

– Også i år har AbbVie gjennomgått en rekke store endringer. Vi har blant annet integrert Allergan i vår virksomhet, samtidig som pandemien har gjort at vi har måttet gå over til heldigital drift, der vi kun har møtt våre kunder, partnere, ansatte og nyansatte digitalt. Det har vært utfordrende, men vår sterke kultur har gjort dette mulig, sier Kirsti Nyhus som leder AbbVie i Norge.

Kulturoppskrift

AbbVies ansatte gir eget selskap en tillitsindeks på 93 prosent. 100 prosent føler seg stolte av å jobbe i AbbVie, 100 prosent kan anbefale produkter og tjenester og 100 prosent føler stolthet rundt hvordan det biofarmasøytiske selskapet AbbVie bidrar til samfunnet.

– Den sterke kulturen er basert på vår ledestjerne, en kulturoppskrift bestående av 7 viktige ingredienser. En av ingrediensene er å investere i våre ledere, med målet at alle ansatte med lederjobb skal gjennom vårt interne lederprogram for å bidra til et modent og selvreflekterende lederskap. Og derigjennom skal vi utvikle en dynamisk og innovativ kultur der vi ønsker å muliggjøre at våre ansatte bidrar med sitt fulle potensiale. – Og vi kan se at investeringene våre bærer frukt; 98 prosent mener at våre ledere handler ærlig og etisk, og 91 prosent mener at ledelsen vår er gode forbilder for virksomheten, sier Nyhus.

Neste steg

De siste to årene har vi også vært en skandinavisk organisasjon, og resultatene viser like sterke resultater i alle de tre landene.

– I år har vi tatt neste steg i arbeidet vårt og laget en kulturbok som beskriver hvordan ledelsen, sammen med alle ansatte, er medskapende for å drive vår virksomhet og kultur fremover, sier Camilla Gaustad, HR-ansvarlig for AbbVie i Norge.

Siden 2014 har AbbVie vært på første eller andre plass på listen.

– Det er rett og slett imponerende at AbbVie for sjuende gang er på pallen i rangeringen av Norges beste arbeidsplasser, sier Great Place to Worksjefen i Norge, Jannik Krohn Falck.

Også på pallen

Også Thermo Fisher finner vi på pallen i en annen klasse; de fikk en sterk tredjeplass i klassen middels store bedrifter, med sine 216 ansatte.

– Vi har etablert en HR strategi som tar utgangspunkt i at vi skal bli Norges beste arbeidsplass og som setter medarbeidere i sentrum som vår viktigste ressurs. Vi skal ha en profesjonell, forutsigbar og transperent personal politikk, vi skal jobbe aktivt med utvikling av en fordelaktig bedriftskultur samt innenfor områdene ledelse og medarbeider utvikling, forteller site-leder Hanne-Sofie Pedersen i Thermo Fisher.

– Ved å inkludere og involvere medarbeidere på alle nivåer i bedriften: toppledelse, personalledere og alle ansatte, har vi etablert et kulturfokus for bedriften og normer som skal støtte opp under og forsterke dette fokuset. Vi har lyktes med å skape et engasjement og eierskap hos alle rundt vår kultur og hvordan vi jobber sammen.

Resultatene av denne innsatsen ses gjennom solide resultater levert av bedriften gjennom de seneste årene. Vi har styrket partnerskap med eksisterende kunder og vunnet mye ny business, blant annet ved å dele vår HR-stategi og stadig forbedrede GPTW-resultater. 

– Hva betyr dette for dere?

– Først og fremst er det et bevis for at vi har lykkes i vårt strategiske arbeid med å skape en god arbeidsplass og et godt arbeidsplass. Samtidig gir kåringen mye positiv puplisitet i arbeidsmarketet. Vi blir gjenkjent som en bra arbeidsplass. Alt dette er med på å sikre vår viktigste ressurs: menneskene. Våre ansatte trives hos oss og velger å bli oss oss i sin videre utvikling og vi blir attraktive for nye talenter.

– Hva betyr det for deg som leder?

– Veldig gøy og veldig stolt av hva vi har fått til: det er veldig tilfredsstillende å nå en målsetning vi har jobbet hardt mot. Dette er en team-innsats fra hele teamet i Thermo Fisher, avslutter Hanne-Sofie Pedersen.