Sanofi og GSK med fase 3-studie på covid-19-vaksine

Sanofi og GSK har satt i gang med sin fase 3-studie for å undersøke sikkerhet, effekt og immunogenisitet av sin rekombinante proteinbaserte covid-19-vaksine-kandidat.

Publisert 28. mai 2021

Fase 3-studien er randomisert, dobbelt-blind og placebokontrollert, og skal inkludere mer enn 35 000 friske frivillige fra 18 år og oppover fra hele verden. Studien skal undersøke effekt av to ulike vaksineformuleringer; én som retter seg mot det originale koronaviruset fra Wuhan (D.614) og én som retter seg mot den Sør-Afrikanske mutasjonen (B.1.351). Siden studien skal foregå i en rekke land og verdensdeler, vil man kunne evaluere vaksineformuleringenes effekt på mange ulike virusvarianter.

– Vi er glad for å se at de første vaksineringene nå er i gang i en så viktig fase 3-studie, ettersom vi tror at vår unike teknologiplattform vil gi et klinisk relevant vaksinealternativ. Vår vaksineutvikling er basert på hvordan fremtiden vil se ut, ettersom vi ser at viruset fortsetter å utvikle seg, samtidig som vi tar med i beregningen hva som kan være behovet etter pandemien, sier Thomas Triomphe, global sjef for Sanofi Pasteur. “

Roger Connor, direktør i GSK Vaccines, sier de justerer og tilpasser etter hvert som de ser viruset utvikle seg.

– Vi mener det blir et stort behov for nye løsninger mot covid-19 fremover, for å nå ut til mennesker over hele verden. Spesielt siden pandemien utvikler seg og nye varianter stadig oppstår. Vi tilpasser og justerer vår teknologi og våre studie-design deretter, og vil bygge videre på potensialet ved vår vaksineteknologi. Vi er svært takknemlige for de frivillige som deltar i studiene våre, og håper resultatet vil bekrefte de oppmuntrende dataene vi har så langt, slik at vi kan gjøre vaksinen vår tilgjengelig så raskt som mulig, sier Connor.  

Avhengig av resultatene fra fase 3-studien og regulatoriske prosesser, er det håp om at vaksinen kan godkjennes allerede i fjerde kvartal i år. Produksjonen vil starte allerede de kommende ukene, slik at man ligger godt an med produksjonen dersom vaksinen godkjennes, skriver selskapene i en pressemelding.

Les mer på sanofi.com og gsk.com