FDA mener Enhertu kan være et gjennombrudd i behandlingen av HER2-positiv brystkreft

FDA gitt Enhertu “Breakthrough Therapy Designation” for behandling av pasienter med ikke-resekterbar eller metastatisk HER2-positiv brystkreft som har fått en eller flere tidligere anti-HER2- baserte regimer, skriver HealthTalk.

Publisert 13. oktober 2021