Dette er statsrådene våre de neste fire årene

Ingvild Kjerkol (Ap) blir helseminister, Jan Christian Vestre (Ap) næringsminister, Ola Borten Moe (Sp) forsknings- og høyere utdanningsminster og Bjørnar Skjæran (Ap) fiskeri- og havbruksminister.

Publisert 14. oktober 2021

Statsminister Jonas Gahr Støre presenterte de nye statsrådene sine i dag kl 10.15. Åtte av statsrådene er fra Senterpartiet, mens 11 er fra Arbeiderpartiet.

LMI har ventet i spenning på de fire postene helse, forskning, næring og fiskeri.

Helseminister: Ingvild Kjerkol (Ap)

– Det å være helseminister er noe av det aller viktigste man kan være, og det blir altså Ingvild, sa Støre.

Kjerkol (46) har vært stortingsrepresentant for Nord-Trøndelag siden 2013. I forrige stortingsperiode satt hun i helse- og omsorgskomiteen for Ap, og ble i 2020 valgt til leder av Trøndelag Ap.

– Ingvild har vært vår helsepolitiske talsperson de siste fire årene. Hun har masse energi, et stort engasjement og skal gå løs på en oppgave hvor – la meg si, uten å vite mer enn det – psykisk helsevern siste døgn har vist at vi har, tror jeg, store utfordringer på det feltet. Der er det slik at 1 av 5 som blir henvist, blir avvist. Da har vi en stor utfordring, også på struktur. Vi må ta tak i fastlegeordningen, vi skal utvikle trygge sykehustilbud i hele landet. Ingvild brenner for det, og har en stor gjennomføringskraft som trengs på det området. Det å være helseminister er noe av det aller viktigste man kan være, og det blir altså Ingvild, sier han.

Næringsminister: Jan Christian Vestre (Ap)

Vestre (35) har hatt flere verv og posisjoner i Ap, og var blant annet politisk rådgiver for Trond Giske da han var næringsminister. Vestre kommer fra stillingen som administrerende direktør for møbelprodusenten Vestre, og er utdannet jurist.

– Jan Christian har solid bakgrunn fra Arbeiderpartiet og har vært politisk rådgiver i Næringsdepartementet. Men her kommer en statsråd rett fra næringslivet, fra en av de delene av næringslivet som har hatt størst gjennomføringskraft. Du kan sitte på benkene fra Vestre på Times Square i New York, det er en eksportbedrift fra fastlandsindustrien, som vi trenger mye mer av. Jan Christian har vært viktig lyttepost for meg når vi har laget partiprogram, samt på råd om eksport, og han går altså inn i denne jobben for fullt. Nærngslivet kjenner ham, Arbeiderpartiet kjenner ham, fagbevegelsen kjenner ham. Den omstillingen vi skal få til, med grønnere industri , den vil Jan Christian være i front på. I går var det veldig mye snakk om «hvorfor blir det ikke kraftigere økning i avgifter?». Det blir kraftig økning i avgift, men skal vi få til våre klimakutt, så er det industrien som må lykkes – med å bruke energi på en annen måte, bruke teknologi på en annen måte, og da må du ha kunnskapsrike, visjonære industrifolk, og vi får én midt i regjering, sa Støre.

Forsknings- og høyere utdanningsminister: Ola Borten Moe (Sp)

Ola Borten Moe (45) var stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag fra 2005 til 2013 og ble innvalgt igjen i 2021

Borten Moe har vært Sp-nestleder siden 2011, og var olje- og energiminister fra 2011 til 2013.

– Ola har vært min kollega i regjering, jeg kjenner ham godt, og han er nestleder i Sp. Ola har lang erfaring både lokalt og regionalt, og på riksnivå, og får nå en viktig jobb med å styrke det regionale utdanningstilbudet, sikre forskning og utdanning, og førsteklasses kunnskapsformidling i høyere utdanning, sa Støre.

Fiskeri- og havbruksminister: Bjørnar Skjæran (Ap)

Skjæran (55) er en av to nestledere i Arbeiderpartiet. Han var leder for Nordland Arbeiderparti fra 2011 til 2019. Skjæran har grunn som gårdbruker og selvstendig næringsdrivende.

– Skjæran blir Fiskeri- og havbruksminister – vi utvider den porteføljen i næringsdepartementet. Det er store oppgaver som venter, det er store oppgaver som har latt vente på seg å løse, som krever en politiker med god forankring, bred erfaring, og evne til å se helheten på hva vi har på fiskeri og – havområdet. Bjørnar har vært aktiv i lokalpolitikken, ordfører, fylkespolitiker, og nestleder i Ap de siste årene, og har blitt en nær medarbeider og kollega av meg, sa Støre.