Nå kan du melde deg på helseøkonomisk fagdag

LMI arrangerer helseøkonomisk fagdag på Grand Hotell for en god faglig diskusjon for å sikre norske pasienter tilgang til nye, moderne legemidler.

Publisert 15. oktober 2021

Legemiddelutviklingen er inne i en spennende tid hvor ny banebrytende behandling utfordrer den tradisjonelle håndteringen rundt innføring og implementering av nye legemidler. 

Se her for påmelding

Innenfor flere terapiområder blir behandlingen mer persontilpasset noe som fører til at pasientgrunnlaget i de kliniske studiene blir mindre og de gjennomføres uten kontrollkohorter. Dette medfører nye problemstillinger for innføring av nye legemidler både for myndigheter og industrien.    

LMI har gjennom høsten tatt til orde for – og utarbeidet – nytt kunnskapsgrunnlag innenfor prioritering i helsetjenesten og hvordan usikkerhet ved nye legemidler kan håndteres i helseøkonomiske analyser. 

Den nye regjeringsplattformen har konkrete punkter på både ny prioriteringsmelding og endring av systemet for Nye metoder. Det er derfor viktig å skape en god faglig debatt omkring temaene for å kunne bidra til løsninger som gir norske pasienter tilgang til de nyeste behandlingene.  

LMI ønsker derfor å invitere til en åpen fagdag hvor disse temaene skal belyses og debatteres;  

  • Hvordan påvirker den medisinske utviklingen innføringer av nye behandlinger i Norge? 
  • Hva mener vi med usikkerhet og hvilken betydning vil dette ha i fremtiden? 
  • Hensyntar dagens Prioriteringsmelding den medisinske utviklingen, og hvorfor skiller prioriteringer i helsetjenesten seg fra hvilke prioriteringer som vektlegges i andre sektorer?  

Program offentliggjøres om kort tid. 

Det serveres lunsj. Ta kontakt med Karoline Knutsen eller Katrine Bryne for eventuelle spørsmål.  

Detaljer:  

Sted: Grand Hotell 

Dato: 15. Desember klokken 09-13:30 

Pris:  LMIs medlemmer og ansatte i offentlig sektor: 2500 – Ikke-medlemmer 5000 

Se her for påmelding