Helseministeren om evalueringen: – Viktig å få ned saksbehandlingstiden

- I Hurdalsplattformen har vi i regjeringen forpliktet oss til å få ned saksbehandlingstiden og styrke tilliten til systemet for Nye metoder. Jeg har notert meg mye fra rapporten som ble lagt frem i dag.

Publisert 18. november 2021
EVALUERINGSRAPPORTEN KLAR: Helseminister Ingvild Kjerkol takket Proba for interessante og viktige innspill og en grundig evaluering

Det sa helseminister Ingvild Kjerkol da hun hadde hørt Jens Plathe fra Proba samfunnsanalyse presentere hovedfunnene i evalueringsrapporten på dagens presseseminar. I salen satt representanter fra alle aktører: pasienter, pasientorganisasjoner, ledelsen i helseforetakene, klinikere og leverandører (legemiddelindustri og medtek-industri).

Les hele rapporten

– Jeg har invitert til dette seminaret fordi jeg mener at det er helt nødvendig med en åpen, opplyst debatt. I dag skal flere viktige stemmer får komme til orde. Vi må stille de krevende spørsmålene når dette systemet skal videreutvikles. Og så er det viktig å si at dette skal kontinuerlig videreutvikles. For hvordan håndterer vi innføringen av persontilpassa medisin og medisinsk utstyr på en god måte i framtida? Hvordan sikrer vi at pasientene og klinikere blir hørt, uten at det fører til uhensiktsmessig lengre saksbehandlingstid. Det er dilemmaet her. Og hvordan bidrar vi til et bedre samarbeid mellom Nye metoder og leverandører – til det beste for pasienten?

Se presseseminaret

Kjerkol takket Proba for interessante og viktige innspill og en grundig evaluering av et system som har eksistert i mange år, men fremdeles har noen barnesykdommer.

– Det var jo daværende helseminister og nå min sjef Jonas Gahr Støre som, som daværende statsminister, lanserte Systemet for nye metoder i 2013. Siden har jeg mange ganger sagt at systemet gjør den litt krevende øvelsen å kombinere prioritering og budsjettkontroll. Jeg har notert meg mye fra presentasjonen i dag, men det at både pasientorganisasjonene, leverandørene og klinikerne i utgangspunktet er positive til begrunnelsen for hvorfor vi har systemet – det er bra. Vi skal bygge videre på det som er bra med metodesystemet vårt, og så trenger vi å forsterke tilliten og kommunisere bedre rundt hvordan systemet faktisk fungerer. I Hurdalsplattformen har vi i regjeringen forpliktet oss til å få ned saksbehandlingstiden og styrke tilliten til systemet. Og jeg hører fra evalueringen at det er rom for å tydeliggjøre og avgrense dette systemet. Det er viktig når det skal utvikles videre og få ned tidsbruken. Jeg har inntrykk av at aktørene i nye metoder samhandler bra og at arbeidsfordelingen i systemet er ganske god. Samtidig viser rapporten av samarbeidet med pasient- og brukerorganisasjoner, klinikere og legemiddelindustrien kan bli bedre. Det er noe å ta tak i, sa Kjerkol.

Hun understreket at regjeringen ønsker å gi brukere og fagfolk en sterke stemme.

– Åpenhet og en større brukermedvirkning er noen av de viktigste tiltakene for å bidra nettopp til å øke tilliten til systemet. Og så må vi sikre en god og likeverdig implementering av beslutningene. Både regjeringen og jeg har høye ambisjoner for – og tro på – at innovasjon i pasientbehandlingen vil kunne løse mange av samfunnsutfordringene vi står overfor i årene som kommer. Den raske medisinsk-teknologiske utviklingen gir oss store muligheter til å utvikle tjenestene til det beste for pasientene, helsepersonellet som møter dem, og innbyggerne, sa helseministeren.