Møteserie om avanserte terapier: – Et spennende og viktig samarbeid

Legemiddelindustrien (LMI) og Statens legemiddelverk (SLV) vil sammen gi et kunnskapsløft for avanserte terapier (ATMP) gjennom en felles møteserie. Første møte er 24. november.

Publisert 19. november 2021

I det første møte, som foregår 24. november kl. 08.30 til 09.30, vil vi ta for oss disse nye behandlingene, hva ATMP er, hvordan utvikles og godkjennes de og innenfor hvilke sykdomsområder de er under utvikling.

Møtet finner sted i Essendrops gate 3, og man kan velge om man vil delta fysisk eller digitalt, ettersom møtet også vil bli strømmet.

Les mer og meld deg på møte 24. november her.

Gen-, celle- og vevsterapier er under utvikling for mange sykdommer hvor man i dag har få eller ingen reelle behandlingsalternativer. Gjennom møteserien ønsker vi å heve kunnskapsnivået og innsikten rundt disse teknologiene eller terapiområdene – fra utvikling til integrering i klinisk setting.

Hege Edvardsen i LMI.

– Vi er veldig glade for at vi sammen med SLV nå kan tilby en møteserie rundt avanserte terapier (ATMP). Formål med møteserien er å øke kunnskap om avanserte terapier i Norge – hos klinikere, pasienter, industri, politikere og akademia. Avanserte terapier er en ny gruppe terapier hvor vi i dag ikke har så mange behandlinger som er inkludert i standard behandling. Dette er terapier, som vi forventer at vi vil få mange flere av fremover. For mange pasientgrupper vil disse terapiene være det første reelle alternativet som kan gi effekt på sykdomsutviklingen, og også i noen tilfeller, en kur for sykdommen. Avanserte terapier gis ofte som enkeltstående behandlinger med forventet langtidseffekt. Dette er langt fra standard når det gjelder mye av dagens behandlingsalternativer, hvor fortsatt effekt er knyttet til fortsatt bruk av terapien, sier Hege Edvardsen, seniorrådgiver i LMI.

– Dette er et spennende og viktig samarbeid, sier Edvardsen, som er glad for at vi i en felles annerkjennelse av behov for et kunnskapsløft og økt fokus på denne terapigruppen, sammen har utviklet en møteserie som vil ta for seg ulike aspekter som er relevant for utvikling, godkjenning, vurdering og implementering av disse legemidlene.

Maja Sommerfelt Grønvold, seniorrådgiver i SLV, forteller at de ser frem til å øke kunnskapsnivået rundt ATMP gjennom møteserien.

Maja Sommerfelt Grønvold i SLV.

– Gjennom denne møteserien ser vi frem til å gjøre klinikere, industrien, pasientorganisasjoner og andre interessenter bedre kjent med avanserte terapier og det regulatoriske som ligger bak. ATMP-er representerer et voksende terapiområde, og det er derfor viktig å øke kunnskapsnivået om disse legemidlene generelt, sier Sommerfelt Grønvold.