Evalueringen av Nye metoder – ikke helt som forventet?

Mye tilsier at vi trenger en ny prioriteringsmelding, men vi kan ikke bare vente på den. Derfor må det tas noen grep nå. Mennesker med sjeldne diagnoser har ingen tid å miste, skriver Bjarne Håkon...

Publisert 24. november 2021